Tarvastu LA

KESKKONNANÄDALA ¥KES ELAB VEES´  TEGEVUSKAVA 08.05 –12.05. 2006

SIHTGRUPP – Tarvastu Lasteaia lapsed ja töötajad

 

 

AEG

TEEMA

VASTUTAJA

27.04.06

Alustame keskkonnanädala projektiga ¥Kes elab vees´

  1. Projekti tutvustamine
  2. Tegevuskava koostamine, kinnitamine
  3. Ülesannete jagamine

Juhataja

08.05.06

Veemaailm – tutvumine erinevate veekogudega:

poriloik, kraav, oja, tiik, jõgi, järv, meri, ookean – pildimaterjal, video, kaart. Akvaariumi vaatlus

Rühmade meeskonnad

09.05.06

Matk jõe äärde – veevulina kuulamine, veetaimed, veelinnud ja –loomad, puud ja põõsad jõe ääres, putukate elu uurimine luubiga. Kopra tammi vaatlemine.

Toome kaasa jõevett , filtreerime, vaatame luubiga

Rühmade meeskonnad

10.05.06

Käsitööpäev – kalade ja veeelukate joonistamine ja meisterdamine, akvaariumi koostamine van. rühmas

Nooremas rühmas joonistame jõge, tiiki, oja

Matk kalatiigi äärde – vaatlus ja kalapüük

Kalatoit lõunaks

Rühmade meeskonnad

 

 

maj. juhataja

11.05.06

Muusikapäev – laulud, tantsud, laulumängud, mis seotud veega

Väljasõit Võrtsjärve kaluri (lapsevanem) koju – kaluri riietus, püügivahendid, paadisõit järvel

Muusikaõpetaja

 

Juhataja

12.05.06

Keskkonnanädala lõpetamine – lahendame ristsõna vee-elanike ja taimede kohta, koostame valla ajalehe jaoks loovjutukese keskkonnanädala kohta, paneme pildid stendile, tänukirjade,  kleepsude ja meenete jagamine

Rühmade õpetajad, õpetajaabid

08 –12.06

Nädala hommikuringis räägime puhtast veest, selle hoidmise vajalikkusest, vee reostamisest, jutustame teemakohaseid jutte, lahendame mõistatusi