Tarvastu Gümnaasium

Sihtgrupp TARVASTU GÜMNAASIUMI IIa  ja VIb klass

 

Eesmärgid:

· Kujundada lastes loodussõbralikku mõtteviisi

· Vee- elustiku uurimine

· Vee säästlik kasutamine

 

   AEG

   TEEMA

 VASTUTAJA

 

18.aprill

 

Tutvume 2006 Ökokrati kavaga

Projekti tutvustamine lastele

Tegevuskava koostamine

Joonistusvõistlus ¥Veealune maailm¡

Õp.Ojarand

Õp. Tobro

 

26.aprill

 

Algab fotokonkurss¡ Kevad looduses¡

¥Vetevald läbi laste silmade¡ konkursi kokkuvõtted

Õp.Ojarand

Õp.Tobro

 

27.aprill

 

Õppekäik Võrtsjärve äärde

  • Kes elavad järves?(putukad, kalad, taimed)
  • Järveäärse looduse vaatlused. Kes kevadekuulutajatest on kohal?
  • Töölehtede täitmine
  • Harrastuskalamehe meelespea
  • Kalapüük

 

Õp.Ojarand

Õp. Tobro

 

28. aprill

 

Akvaariumikalad.

Vaatlused Riia loomaaias

Õp.Ojarand

Õp. Tobro

 

Mai esimene nädal

 

Kokkuhoiunädal.

Räägime vee kokkuhoiust ja saastamisest

Veekatsed II klassi loodusõpetuse tunnis

Koristustööd koolipargis

Õp.Ojarand

Õp.Tobro

Mai teine nädal

Tarvastu jõeääre korrastamine

 

 

Ekskursioon Viljandi veepuhastusjaama.

Miks tuleb reovett puhastada ja kuidas seda tehakse?

Õp.Ojarand

Õp.Tobro

P.Kuropatkin

 

Mai kolmas nädal

 

Jõevaatlused Tarvastu sillal

 Töölehed

 PUHTA VEE PEOST osavõtt

KOKKUVÕTETE TEGEMINE

  • Kleepsude, õhupallide ja tunnistuste andmine
  • Parimate autasustamine

 

Õp. Ojarand

Õp. Tobro