Raasiku PK

Projekt ¥ÖKOKRATT´

2006. aasta moto on ¥Kes elab vees?´

 

Keskkonnahariduse projekt Raasiku Põhikoolis. Projektijuht Kadi Naha.

Aeg: 28. aprill – 19. mai 2006. a.

Osavõtjad: 1. – 9. kl. õpilased, klassijuhatajad ja aineõpetajad.

Eesmärk: teoreetilise ja praktilise tegevuse kaudu kujundada loodusäästlikku mõtteviisi ning arendada õpilastes hoolivat suhtumist loodusesse. Loominguliste tööde kaudu anda teadmisi veeelustikust, vee säästlikust kasutamisest ning vee reostuse vältimisest.

Korraldus:

Algklassiõpetajad viivad ühe õppepäeva läbi veekogu ääres, vaatavad õppefilme ja teevad katseid veega; teevad lastega töid, mis on seotud vee-elustikuga.

Loodusainete õpetajad analüüsivad vee vajalikkust ning toovad välja puhta vee vajalikkuse looduses ja selgitavad reostuse põhjusi ning lasevad õpilastel koostada referaate ja teha ettekandeid vee teemal.

Muusikaõpetaja kasutab heliredeli õppimisel veega täidetud klaase, kuulavad tunnis linnulaulu jms.

Emakeeleõpetajad kasutavad oma tundides tekste loodusest ja õpivad/kirjutavad  luuletusi vee-elustikust.

Kunsti- ja tööõpetuse õpetajad viivad läbi erinevaid kunsti- ja meisterdamisprojekte.

 

Nädala lõpupoole toimuvad viktoriinid  algklassidele ning 5.-9. klassidele, mis puudutab veeloomi ja -taimi ning nädala jooksul kuuldud infot.

 

 

 

 

 

Üritus

Aeg

Läbiviijad

Märkused

Reklaami valmistamine, väljapanek

25.-26. aprill

Projektijuht

 

Algklassidele etendus – Piip ja Tuut

2. mai

Projektijuht, algklasside juhatajad

 

Arukülas

Kogunemine - Ökonädala avamine

5. mai

Õppealajuhataja, direktor, projektijuht

Saalis

Fotokonkurss- fotod veest ja veekogust; vee-elustikust

8.- 15.mai

Klassijuhatajad

Koridoride seintel

Luulekonkurss – luuletused veest ja vee-elustikust

8.-12.mai

Algklasside klassijuhatajad, aineõpetajad

Parimad tööd koridoride seintel

Kunstinäitus ´Kes elavad vees?´

9.-12. mai

Klassiõpetajad, kunstiõpetajad

Koridoride seintel

Kevadplumm

5. mai

Algklasside juhatajad

Lasnamäe Spordihall

Veekatsed

Tants – ¥Kes elvad vees´ õppimine

 

9.mai

Projektijuht, algklasside juhatajad

Saalis

Viktoriin algklassidele – vee-elustik; kõik veega seotud

10.mai

Klassijuhatajad

3. klass

* Viktoriin

* Joonisfilmi ¥Kalake Nemo´ vaatamine – algklassid

15. mai

Loodusainete õpetajad

Algklaaside juhatajad

Saalis

Õppekäik –Jägala ja Keila juga

16. mai

Algklasside juhatajad

 

Õppekäik Ülemiste veepuhastusjaama

16. mai

Harry Ellart

7. kl

Kogunemine – Ökonädala lõpetamine

16. mai

Projektijuht, direktor

Saalis

Puhta Vee Pidu tublimatele osalejatele

17. mai

Projektijuht

Paunküla veehoidlas

Koolitus- keskkonna-spetsialisti ettekanne

täpsustamisel

Direktor

Saalis

Jõelähtme jõe vaatlus

täpsustamisel

Algklasside juhatajad, projektijuht

 

Ekskursioon – 2.-4. klassid külastavad Pärnu veeparki

25. mai

Klassijuhatajad