Illuka PK

Keskkonnanädala kava

 

15. – 19.mai 2006  Illuka Põhikool

 

Projektijuht: Emilia Landra

Osavõtjad: 1. -9.kl.õpilased ( 91 ) ja õpetajad (15)

Eesmärk:

  - muuta loodusõpe lastele huvitavamaks ja põnevamaks          

  - teadvustada kõigile, kuidas igapäevased tarbimisotsused mõjutavad  keskkonda

  - veenädala jooksul näidatakse seoseid teiste keskkonnaprobleemidega

  - tutvustada ümbritsevat elukeskkonda ja  õpetada säästvat arengut,näidates  keskkonna-

     kaitse erinevaid võimalusi;

 - keskkonnahariduse muutmine üldise koolihariduse lahutamatuks osaks ja seeläbi         

kasvatada keskkonnateadlik põlvkond, kes teab, mis tähendab vee säästlik tarbimine

 

 

Keskkonnanädala kava KES ELAB VEES?

15. – 19. MAI 2006,  Illuka Põhikool

Aeg

Üritus

Vastutaja

Märkused

15.05

Veenädala avamine: sinine esmaspäev

-veemuusika, kunstinäitus,

Ümbrikus viktoriiniküsimused igale klassile

Muusikaõpetaja.

Huvijuht,

projektijuht

Viktoriini vastused esitada 18.05 projektijuhile

16.06

Vesi loomingus :

Joonistame vee-elu

Laulame veest
meisterdame akvaariumi

Koostame jutte, luuletusi,

Teeme lühinidendi

Õpime tantsu ´Kalad elavad vees¡

 

Kunstiõpetaja

Muusikaõpetaja

Algklassiõpetajad

Keeleõpetajad

Klassijuhatajad

huvijuht

Tegevused toimuvad tundides ,vahetunnil

17.05

Tore koolipäev. Läbiv teema ´ Kes elab vees?- ainetevaheline integratsioon

Kõik aineõpetajad

Segaklassid,

Õppetunnid 30 min. erinevates aine tundides - veekeskustes

18.05

Maastikumäng Pannjärvel 6. – 9.kl, kohtumine looduskaitsespetsialistiga, kes räägib kalastamisest ja veekogude kaitsest;

1.- 5.kl. matk Kurtna järvedele: õpime kalu tundma ja neid püüdma – kohtumine kalamehega

Klassijuhatajad

6-liikmelised rühmad läbivad küsimutega orienteerumisraja; piknik looduses

19.05

Veepidu :

Külas klounid Piip ja Tuut,

Iga klass esitab veeteemalise kava

 ( Laul, tants, luuletus, näidend jne. )

Kokkuvõtted veenädalast: Autasustamine

Veedisco

Klassijuhatajad

Huvijuht

projektijuht

40 tublimat õpilast

Saavad osaleda 24.mail  Toilas Puhta Vee Peol