Loo Keskkool

Keskkonnanädal ´PUHAS VESI¡ Loo keskkoolis

2.-6. mail 2005. aastal

 

Esmaspäev 2. mail – keskkonnanädala avamine aulas (1.-12. klass)

 • Temaatiline videofilm
 • Vee- ja kevadeteemalised laulud lasteansamblilt
 • Lõunal sööklas tervituspokaal jääveega

 

Läbi nädala erinevates ainetundides läbivaks teemaks ´Vesi¡. Paljude tegevuste tulemusena valmivad joonistused ja plakatid, millest valmib nädala lõpuks näitus.

Valik tegevusi:

 • Muusikaõpetus – vee häälte kuulamine, helide tekitamine vee abil, veepillide põhimõtte selgitamine , lihtsamate meloodiate mängimine ´veepillidel¡ (1.- 6. klass)
 • Kunstiõpetus – veeloomade- ja -taimede joonistamine, veejoonistused asfaldil (1.- 6. klass), veeringe (7.-9.klass)
 • Emakeel – jutukesed, luuletused  - lugemine ja loovtööd (kõik õpilased)
 • Ajalugu – veesüsteemid läbi aegade (7.-9. klass)
 • Bioloogia – vee ülesanded organismides, ajurünnak (mis juhtuks, kui maailmas poleks enam vett?), veereostuse põhjused ja tagajärjed (8.-12. klass)
 • Loodusõpetus, keemia ja füüsika – katsed veega(1.-9. klass),  veepuhastussüsteemide põhimõtted (7.-9. klass)
 • Inimeseõpetus ja terviseõpetus – vesi (selle reostus) ja inimese tervis (põhikooli klassid)
 • Keeletunnid – veeteemaliste ristsõnade lahendamine, sõna ´vesi¡ erinevates keeltes (6.ja 10. klass)
 • Matemaatika – vesi arvudes: erinevate diagrammide ja graafikute koostamine (nt vee jaotumine Maal)

 

Kolmapäeval 4. mail

 • Põhikool ja algklassid – katsed veega (8. klassi õpilased teevad demonstratsioonkatseid ja juhendavad nooremaid katsete tegemisel)
 • Keskkooli  ja 9. klassi õpilastele veeteemaline konverents (teemad: vesi ja tervis, joogivesi Lool, vee kokkuhoiu võimalused kodudes, veepuhastussüsteemid, külalisesineja ettekanne)

 

Reede 5. mail

 • Veeteemaline viktoriin
 • Veenädala lõpetamine
 • 1. klassi matk Pirita jõe ääres
 • 2. ja 4. klassi õppereis Kostivere karstialale
 • 3. klassi õppereis Püünsisse
 • Õppereis Paljassaare veepuhastusjaama (põhikooli ja keskkooli õpilastele)