Tarvastu Gümnaasium

              ÖKOKRATT 2005 TARVASTU GÜMNAASIUMIS

 

         Sihtgrupp: Tarvastu Gümnaasiumi 1 ja 5 klass

 

 

AEG                                   

    TEEMA

    VASTUTAJA

  2.mai

Projekti ¥Säästa vett ja selle reostust tutvustamine.¡

Tegevuskava koostamine.

Õp Tobro

Õp Ojarand

 3.mai

Projekti tutvustamine lastele.

Ühislaul ¥Kalad elavad vees¡ õppimine.

Vestlus – kuidas puhast vett kokku hoida.

Õp Tobro

Õp Ojarand

Õp Jõgis

  4.mai

Praktilise töö nädal.

(Kellel on kodus veemõõtja, fikseerivad veenäidu, nädala pärast uuesti)

Kokkuhoiunädal.

Arutelu, tulemuste analüüs.

Õp Tobro

Õp Ojarand

 7. mai

Sportlik kalapüük Võrtjärve ääres.

Harrastuskalamehe meelespea!

 

 

Õp Tobro