Antsla Gümnaasium

  ÖKOKRATT 2005

KESKKONNAHARIDUSPROJEKT ´SÄÄSTA VETT JA VÄLDI SELLE REOSTUMIST.

Tegevuskava Antsla Gümnaasiumis

 

Projekti aeg: aprill- mai 2005

Osavõtjad: 1.-12.kl. Õpilased (511) ja õpetajad ning töötajad (72)

Eesmärk:1. Tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust

2.    Suunata projektis osalejaid ja nende koduseid vee säästlikule kasutamisele ning reostuse vältimisele.

3.    Parandada kooliümbruse veekogude seisundit.

4.    Tegutseda keskkonnateadmiste edastamisel aineõpetajate meeskonnana.

 

Toimumise aeg

Üritused

Läbiviija

16.- 20.mai

Loengud erinevatele kooliastmetele.

1.Antsla valla tegevus vee puhastamisel

2. Vee kulu Antsla Gümnaasiumis ja selle hind.

 

3. Temaatiline raamatunäitus kooli raamatukogus.

Ettekandja Vallavanem Tiit Tõnts

Kokkuvõte  direktori asetäitjalt majandusalal

Raamatukoguhoidja

Mai 1. nädal

Küsitlus õpilaste ja nende vanemate hulgas vee tarbimise harjumuste kohta   (5.,8. ja 10.klass)

Klassijuhatajad

Mai 3. nädal

Õppekäigud reovee biopuhastusjaama ja linna joogivee puhastusjaama 8.kl.

Bioloogiaõpetaja H. Haljasorg

Mai 4. nädal

Õppekäigud Karula Rahvuspargi järvedele looduskaitse seltsi noorliikmetele ja 8.kl.

Õp. Ü. Anier, H.Haljasorg ja klassijuhatajad

Mai jooksul

Klasside matkapäevad veekogude äärde.

Klassijuhatajad

12.-13.mai

Matk Matsalu Looduskaitsealale loodusainete õpetajatele.

Võrumaa keskkonnateenistus

 

Osavõtt projektist ´Vetevald läbi laste silmade 2005¡.

Joonistused 5.-6 kl.

Luuletused ja jutukesed 5.kl.

Uurimistööd 6.kl.

Õp. ü. Anier

Vastavalt õppekavale

 

Mai. 1.ja 2 nädal.

Praktiline uurimuslik õpe 6.kl.:

Jääpurikate tekkimise seos õhutemoeratuuriga.

Röövkalade ja lepiskalade arvukuse seosed.

Analüüsida kauplustes müüdava joogivee koostist. 9.kl.

Kodukoha veekogude ja kaevude veeproovide võrdlemine 7.kl.

Õp. Ü. Anier

 

 

Õp. T.Laane

 

Õp. T.Laane

Mai 1.nädal

Klassidevaheline mälumäng teemal ´ Vesi meis ja meie ümber¡

Õpilased Maiu Osvin ja Peeter Jürviste

Mai 3. nädal

Fotokonkurss kooli kodulehel.

Digifotod veekogudest ja teemal ´Lumi läinud prügi maas¡

Õp. L. Rebane

Mai 3. nädal

Joonistuste ja plakatite võistlus

veekogudest ja nende elustikust

Õp. H. Vänzel ja L. Rebane

Mai 3.nädal

Stend

 

Korduvalt õppeaasta jooksul.

Vesi = tervis. Klasside tervisekeskuste külastused: Aura Tartus, Veekeskus Pärnus.

Õpetajate tervisekeskuste külastused  Tartusse ja Otepääle

 ´Saku Läte joogivesi¡ koolis

Klassijuhatajd

 

Kooli juhtkond

Kooli juhtkond

Mai 2. nädal

Õpilaskonverentsil ettekanded veeloomadest, ja taimedest.

õp. H. Haljasorg

Aprilli 4. nädal

Veekogude puhastamine

Valla keskkonnateenistus

Aprilli 4. nädal

Teeäärte koristamine 3. ja 5.klass

Klassijuhatajad

Mai, 20.

Kokkuvõte veeüritustest ja aktiivsemate tunnustamine.