Kunda LA Kelluke

KUNDA LINNA LASTEAED KELLUKE

Teema: Säästa vett ja väldi reostust.

Aeg: 22.04.05-29.04.2005.a.

Eesmärk: hooliv suhtumine keskkonda. Õige suhtumise kujundamine.

Eeltöö õpetajatele:

Esmaspäeval,18.04.05.a. -  ¥Keskkond. Tervislikud eluviisid.´ prof. Reet Priiman

Neljapäeval, 21.04.05.a. - ¥Kunda vesi´ Kaido Mäeots, Kunda Vesi juhatuse liige.

Reede, 22.04.05.a. - Avaüritus.

Kogu lasteaiapere on kogunenud lasteaia saali.

Meile on tulnud külla Lope. (Raamatu ¥Lope ja vesi´ järgi).

Lope tutvustab ennast ja saab nii lastega sõbraks ning palub lastel teha kaks plakatid:

1.mis kuulub loodusesse ja 2. mis ei kuulu loodusesse.

Kolmapäeval:27.04.05.a. Aiarühmad - Kunda klubis – Tsirkus. Sõimerühmadel veepidu lasteaias.

Reedel: 29.04.05.a. - Lõpetamine

Vanemad rühmad (Mõmmid, Siilid, Kiisud) sõidavad kell 9.00 lasteaia juurest Vinni Spordikeskusesse. Kell 09.00 lasteaia eest. 10.00 – 11.00 Vinni ujulas.

Nooremad aiarühmad (Sipsikud ja Krõllid) korraldavad ühise peo vee- ja liivakeskuses pärast piknik.

Kokkuvõte nädalast, plakatite tutvustus.

10.05.05.a. Lasteteater Trumm etendus ¥Järvevanake´

Tegevustes kasutame:

Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse poolt väljaantud Wilfried Vandaele raamatut ¥Lope ja vesi´.

Kunda klubi kunstniku joonistatud Kunda linna veering

Katseid: Mari-Epp Täht ¥Laps ja keskkond. Veeraamat´. 

Töökasvatus: lasteaia ümbruse ja õpperaja koristamine.


Veenädala kava rühmades.

Koolieelsel rühmal (Mõmmid) toimuvad tegevused seotud teemaga ´Vesi¡ juba 11.04. - 15.04.05.a. ´Tehismaailm¡ ja 18.04. - 22.04.05.a. ´Veekogud¡

Rühm

Õpetajad ja õp.- abi

Esmaspäev, 25.04.05.a.

Teisipäev, 26.04.05.a.

Kolmapäev, 27.04.05.a.

Neljapäev, 28.04.05.a.

Reede, 29.04.05.a.

Tibud (sõim)

õp. Rimma Salu ja Heiti Antons õp.abi Pille Tamme

Puhas ja must vesi. Katsed

Allikas. Õppekäik metsa

Joonistamine liivale - pilliroog.

Vee kasutamine ja säästlik hoidmine.

Veepidu.

Märg ja kuiv

Voolimine - konn

Jänkud (sõim)

Õp. Terje Ojang ja Raissa Aleksandrova. Õp.abi Faina Semjonova

Vaatlemine ja uurimine: vesi. Voolimine: mängime liivaga.

Katsed esemetega: ujub või upub.

Erinevad maitsed: magus, hapu , soolane

Kleepetöö: paadid sõidavad

Sipsikud

Õp. Aili Teemant ja Merike Laager. Õp.abi Terje Kase

Kuidas tekkivad jõed ja ojad. Õppekäik veekogu juurde.

Katsed veega. Õhtul katsed – maitseme mett

¥Lope jääb haigeks´ Miks?

Joonistamine – akvaarium.

Mis ja kes saastavad veekogu. Veekogu reeglid. Kuidas vesi meieni jõuab?

Mida tean veest ja elust vees? Meele-lahutused ühiselt. Situatsiooni- mängud.

Krõllid

õp.Eva Luht ja Silvi Männik. Õp.abi Ingrid Uustalu

Vesi looduses, veekogud, vesi ja taimed

Vee hääl, värv. Kes vees elavad?

Vee maitse – puhas joogivesi

 

Kellele vett vaja on? Vee kasuta- mine ja säästmine

Kiisud

õp.Heli Lauk ja Mare Krabbi. Õp. abi Ursula Tamm

Veering.

Katsed.

´Lope ja vesi¡ 1-4 joonised

´Lope ja vesi¡ 5-11 joonised.

Veejõud, reostus, õppekäik loodusrajale

Kell 10.00 Vinni Spordikes-kusesse ujuma.

Ühine veepidu.

 

Siilid

õp.Ilona Tander ja Marge Unt. Õp.abi Ene Leppikus

 

Õppekäik: loodusrajale. Looduslik veering.

 

Kuulamine ja kõnelemine. Vesi kraavis ja toas.

Vaatlemine ja uurimine: kose vaatlus.

Reovee puhastamine.

 

Mõmmid

õp.Eda Kiili ja Ulvi Parv. Õp.abi Anu Vavilova

Vee ringkäik. Vee säästlik tarbimine

Kee kasutamine kodus

Katsed: vee mõõtmine, kaalumine

Film: ´Vee säästlikus.¡

Ene Mumm

Kunda linna lasteaia Kelluke juhataja asetäitja.