Haapsalu Linna AK

ÖKOKRATT – 2005

¥SÄÄSTA VETT NING VÄLDI SELLE REOSTUST´

Haapsalu Linna Algkooli keskkonnanädal

 

Sihtgrupp: Haapsalu Linna Algkooli õpilased – I – VI klass (293 õpilast) ja klassiõpetajad

Toimumise aeg: 25. – 29. aprill 2005

 Haapsalu Linna Algkooli 2004/2005. õa -  üks eesmärkidest on – teadmiste andmine loodusest kui osasüsteemide tervikust,

                                                                                                               mitmekülgse arengu võimaldamine huvilistele lastele .                    Projekti eesmärk :

 • 2004/2005 õa eesmärkide täitmine

             Õpilane

 •  teab, et PUHAS VESI on hinnaline loodusvara
 •  väldib vee reostumist
 • püüab kasutada puhast vett säästlikult
 • annab omandatud tarkused edasi ka pereliikmetele

Arvestuse pidamine:  Klassisisene – klassijuhatajad peavad arvestust, kes on aktiivsemad ja huvilisemad  õpilased ( info  21. aprillil projekti juhile: V. Karnaule)

Aeg

Tegevus

Märkused

märts

¥Järvevanake´ – Trummi teatri etendus + arutelud klassides – vee reostusest ja kokkuhoiust

Etendus käis koolis

17. märts

Konverents ¥ Tunne Läänemaad´ – IV – VI kl õpilastele

Esinejad: V – VI kl  HLA loodussõbrad

07. aprill

Töökoosolekud õpetajatele:

 • Projekti ÖKOKRATT – 2005 tutvustamine
 • HLA  keskkonnanädala tegevuskava koostamine

Projekt valmis rühmatööna – õpetajad moodustasid 2 töörühma – I ja II kooliastme õpetajad

11. – 22. aprill

Stendi ¥Säästa vett ning väldi selle reostust´ jaoks materjalide valik ja paigaldamine 19. aprilliks

Tln Ülikooli Haapsalu Kolledzi I kursuse 4 üliõpil, kes on HLA-s kutseorientatsiooni  praktikal

18. – 22. aprill

Hoogtöönädal ¥Kodulinn puhtaks´ – iga klass koristab talle määratud maa-ala

HLA ümbrus ja Suur – Lossi 16 ümbruse koristamine

aprillikuu

I ja II klassid Haapsalu Veekeskuses ujumas

Tunnid treeneriga graafiku alusel

13. aprill

¥Vee säästlik kasutamine minu kodus´  - II kooliaste õpilased – 14. 04.05 kirjutada üles veemõõtja näit oma kodus, 21.04 kirjutada jälle näit

Õpilased arvutavad veekulu nende peres nädala jooksul – seinal suur tabel, kus veekulud kirjas

21. – 28. aprill

Püüa oma kodus vett säästa ja palu, et seda ka su vanemad teeksid! – Loe hoolikalt stendi ja tee selgitustööd ka kodus!

Osalevad õpilased ( IV – VI kl), kes ise soovivad

20. aprill

Haapsalu Linna Algkooli loodussõbrad (V – VI kl – 19 õpilast) Paralepa loodusrajal ja Läänemaa Keskkonnateenistuse metsanduse toas Kiltsi teel ( giid: S. Tarang)

Õpilased, kes esinesid konverentsil ¥Tunne Läänemaad´, üliõpilased ja õp V. Karnau

25. – 29. aprill

 • LAULU (tekst: Marek Sadam, muusika: Kalev Tilk) ¥Kalad elavad vees´  õppimine muusikaõpetuse tundides
 • EL keskkonnapoliitikast ja EL-i laiendamise mõjust Eesti loodusele ja elukeskkonnale – Eesti 21 ja Läänemere Agenda 21- globaalprobleemidega tutvumine

I – VI klass

 

V ja VI klassi loodusõpetuse tundides

25. aprill

Keskkonnanädala ¥Säästa vett ning väldi selle reostust´  avamine

 • Puhas vesi -  tähtis loodusvara !
 • Luulekonkursi väljakuulutamine II ka õpilastele – tähtaeg – 27.04
 • ¥ Minu kala elab akvaariumis´ – joonistuspäev – I ka õpilaste kalad akvaariumis. Vestlused klassides
 • Laulu ¥Kalad elavad vees´ – kuulamine
 • Iga klass saab kingiks CD, millel laul ¥Kalad elavad vees´

Üldkogunemised saalis I ja II ka

 

Valmib suur stend – akvaarium

 

 

Laul õpitakse selgeks muusikaõpetuse tundides ja lauldakse klassides iga päev

26. aprill

 • Looduskaitse ( vee kaitse!) teemaliste filmide vaatamine – I ka õpilased
 • Viktoriin  ¥ Säästa vett ning väldi selle reostust´  - vastuseid võib leida stendilt, raamatukogus otsida  raamatutest või internetist

                

Graafiku alusel

Õpilased, kes soovivad osaleda, saavad hommikul küsimused – vastused leiavad  päeva jooksul

27. aprill

 • Viktoriin ¥ Säästa vett ning väldi selle reostust´
 • Looduskaitse (Vee kaitse!)teemaliste filmide vaatamine – II kooliaste
 • Luulekonkursile laekunud luuletuste vaatamine

Küsimustele leida vastused päeva jooksul

Zürii teeb kokkuvõtte

28. aprill

 • Õppekäik Väikese viigi äärde – I kooliastme õpilased
 • ¥Vee säästlik kasutamine minu kodus´ – kokkuvõte tabelist  - veekulu kodus 21. – 28. aprill. Kui palju suutis iga pere säästa? Kui palju suutsid projektis osalenud pered kokku säästa? - Kokkuvõte  - II kooliaste
 • Veekatsete päev  saalis – II kooliaste õpilased, kes soovivad, valmistavad ette katsed – teostamise juhendi, katse eesmärgi jm vajaliku
 • HLA loodussõbrad Silma Looduskaitsealal  linde vaatamas ja Saunja lahe vee puhtust määramas ( giid: Marko Valker)

Õpilastel vaatlusül või töölehed

 

Arvestus stendil

 

IV – VI kl  õpil koos õpetajatega külastavad saali graafiku järgi

V – VI kl  - 19 õpilast ja              V. Karnau

29. aprill

     Nädala lõpetamine – kokkuvõte projektist

 • Parimate luuletuste lugemine
 • Vee säästlikust kasutamisest projektis osalenud HLA õpilaste kodudes
 • Keskkonnanädalal aktiivselt osalenud õpilaste kiitmine
 • Iga klassi tublimate autasustamine
 • Külas Piip ja Tuut – etendus saalis