Tõstamaa Lasteaed

Koht, aeg Tõstamaa lasteaed Vastutaja       29.03.2005.a. Töökoosolek Juhataja   * Projektiga tutvumine     * Tööplaani koostamine                     25.04.2005.a. "Säästa vett ja väldi selle reostust". Teema tutvustus lastele ja Juhataja, õpetajad.   lastevanematele.     * Väljapanek rühmade stendidel - artiklid, fotod, pildid.     * Rühmades lastele ja vanemaile tutvumiseks purgid erineva     looduses leiduva veega: merevesi, järvevesi, jõevesi, kraavivesi,     rabavesi, tiigivesi, allikavesi, vihmavesi, kaevuvesi, kraanivesi.                     26.04.2005.a. Õppekäik Paisjärve äärde (lähim veekogu) Kihnu Väina   * Tõstamaa jõgi saab alguse Ermistu järvest ja suubub merre. Merepargi juhataja   * Kihnu Väina Merepargi veekogud. Heikki Luhamaa   * Millised taimed kasvavad jões? Kalad, putukad ja veeloomad.     * Kuidas peaksid inimesed käituma, et looduses jätkuks puhast     vett?         27.04.2005.a. Joonistamine teemal: "Elu vees ja vesi meie elus" Õpetajad   Külastame Tõstamaa veepumbajaama. SuFe   * Miks Tõstamaa vett filtreeritakse ja puhastatakse enne Enn Martson   tarvitamist? (eraldatakse väävelvesinik)     * Kuidas saame kodudesse ja lasteaeda kraanivee?     * Kuidas kodus ja lasteaias vett säästa?     * Kuidas vältida veekogude ja põhjavee reostust?   28.04.2005.a. Õppekäik Tõstamaa biopuhasti juurde. Villem Jaansoo   * Miks peab heitvett puhastama?     * Mis toimub heitveega puhastusseadmetes?     * Kuidas tekib vee reostus looduses?   29.04.2005.a. Näitus joonistustest. Õpetajad   Laste ja lastevanemate ühine ekskursioon Pärnusse Juhataja, õpetajad.   "Tervise Paradiisi".     * Vesi ja tervishoid, karastamine.     Autasustamine ja kokkuvõtete tegemine.