Viluste Põhikool

PROJEKT

´SÄÄSTA VETT NING VÄLDI SELLE REOSTUST¡

 

Viluste Põhikool

Veriora vald

Heili Ahelik

 

Projekt on kavandatud 4. ja 5. kl. õpilastele.

Aeg: mai 2 nädal

 

Eesmärk:

1.      Anda teadmisi keskkonna väärtustamisest

2.      Edendada noorte keskkonnategevust

3.      Laste kaudu mõjuta vanemaid vee säästlikusele ja reostuse vältimisele.

 

Projekti sisu:

 

Nädalapäev

Tegevus

ESMASPÄEV

·        Õppekäik kohaliku järve äärde tutvumaks  veekogu seisundiga.

Probleemküsimused:

·        Veekogude erinev värvus ja lõhn

·        Miks on veekogude pinnal massiliselt võõrkehi, õlilaike, vahtu, surnud veelinde.

·        Vestelda röövpüügist

·        Kodus joonistavad lapsed pildi nähtust

·        Kaasa tuuakse järvest vett katsete tegemiseks.

 

TEISIPÄEV

·        Teaduspäev

Katsed veega:

·        Uuritakse, missugused ained lõhustuvad vees?

·        Vee omadused.

·        Kas õli ja vesi segunevad?

·        Kuidas tekib naftareostus?

·        Missugust kahju toob keskkonnale naftareostus?

·        Erinevad võimalused naftareostuse likvideerimiseks.

·        Valmib infoleht.

KOLMAPÄEV

Õpilased koostavad ülevaate oma kodu veemajandusest.

Probleemülesanded:

·        Kust on pärit kodus kasutatav joogivesi?

·        Kust saab asula vett?

·        Koduse joogivee hinnang.

·        Kuhu läheb reovesi kodust, kus reovett puhastatakse jne…

·        Vaatluse all isiklik veekasutus: kas see on otstarbekas, säästlik?

·        Uuring oma pere veekasutuse kohta.

NELJAPÄEV

·        Kohtumine keskkonnaspetsialistiga.

·        Ülevaade kohalike veekogude seisundist.

·        Vee seosed teiste keskkonnaprobleemidega.

REEDE

·        EKSKURSIOON VÄRSKA MINERAALVEETSEHHI

Uurimus:

·        Kuidas suhtuda nn  pudelivee kasutamisesse?

·        Poodides müügil olev joogivee valik.

·        Mida teha järelejäänud taaraga?

LAUPÄEV

ÕHTUL VEENÄDALA LÕPETAMINE

·        Autasud aktiivsematele

·        Disko