Raasiku vald

ARUKÜLA PÕHIKOOL

 

Eesmärk: Säästva eluviisi propageerimine, loodushoidliku mõtteviisi kujundamine.

Aeg: 10. mai – 14. mai

Osavõtjad: 1. – 9. klassi õpilased

  

·                     Looduse ja keskkonnateemaliste raamatute näitus raamatukogus.

·                     Stendid: ¥ Õpime elama säästlikult´.

·                     Lauri Kleini loeng maanteede mõjust metsloomadele.

·                     Kodupaik puhtaks! Heakorrapäev. (11.05)

          Lastel on külas keskkonnakorralduse spetsialist Alari

          Kruusvall.

·                     Keskkonnakaitse teemaline embleem arvutil.

·                     Osavõtt vanaraua kogumiskompaaniast.

·                     Osavõtt vanapaberi kogumiskompaaniast.

·                     Klounid Piip ja Tuut.

·                     Kleepetöö vanapaberist. Näitus.

Kokkuvõte nädalast, autasustamine.