Haapsalu

HAAPSALU LASTEAED TÕRUKE 

Keskkonnanädala plaan.

 

Toimumise aeg: 26.-30.aprill 2004.a.

Osalejad: 5.-7.a. lapsed, laste arv 56; õpetajaid 14

 

Nädala teema: ´ Miks sorteerida prügi?¡

 

Esmaspäev – Lastel on külas keskkonnakorralduse spetsialist

                      Malle Piirsoo.

                      Meisterdamine jääkmaterjalist.

Teisipäev -     Keskkonnajaama külastamine Lahe tänaval, linna

                             heakorra vaatlemine.

                       Meisterdamine jääkmaterjalist.

Kolmapäev -  Lasteaia õue-ala korrastamine.

                       Meisterdamine jääkmaterjalist.

Neljapäev -    Vahekokkuvõte paberi-ja papijäätmete kogumisest

                       ( kogume nimetatud jäätmeid alates 01.aprillist )

Reede -          Prüginõidade pidu:

prügitantsu õppimine

näituse avamine nädala jooksul valminud töödest

keskkonnanädalast kokkuvõtete tegemine          

 

HAAPSALU LINNA ALGKOOL

Keskkonnanädal 26.-30. aprillil

 

Teema: ¥Säästev eluviis – jäätmete sorteerimine´.

Eesmärk:

  • õpilane saab aru kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemidest;
  • ta mõistab, et korduvkasutusel läheb vana toote materjal uue toote valmistamiseks;
  • saab aru, et jätkusuutliku arengu puhul ei halvene keskkonnatingimused;
  • oskab väärtustada säästvat eluviisi

.

E 26.04

¥Teise ringi´ asjadest kompositsioonide võistlus – näitus kooliõuel.

 Stend ¥Loodussõbraliku eluviisiga aitad kaasa mitmekesise looduse püsimisele´.

T 27.04

Viktoriin ¥Säästev eluviis´ II kooliaste.

Keskkonna küsitluslehtede täitmine ( vt LISA: II ka küsitlusleht )

K 28.04

Viktoriin ¥Säästev eluviis´ I kooliaste.

 Omaloominguliste tööde (pildid, plakatid) väljapanek – analüüs.

N 29.04

Prügipidu – Playback show.

R 30.04

Kokkuvõtete tegemine. Parimate juttude – luuletuste lugemine. Autasustamine.

 

 

 

19.04

Omaloomingu võistluse (jutt, luuletus, plakat, pilt) väljakuulutamine.

19. – 23.04

Tundides läbiv teema ¥Mina ja keskkond´.

Soovitus: kasutada keskkonnaõpetuse töövihiku S. Haav ja E. Metsatalu ¥Mina ja keskkond´ (V osa – ¥Jäätmed´) materjale.

 Keskkonnasõbra meelespea koostamine klassides.

26. – 30.04

Üritused graafiku alusel.

ü      muuseumi külastamine;

ü      näitlik paberi valmistamine;

ü      näitlik prügi sortimine – õppekäik Ragn – Sellsi;

ü      koolihoovi koristamine;

ü      metallikogumise kampaania.

 

 

Haapsalu Linna Algkoolis õpib 297 õpilast.

 

Haapsalu Üldgümnaasium

 

keskkonnakaitse ürituste projekt õppeaastaks 2004

 

Keskkonnakaitse nädala eesmärk:

 

·         Kutsuda õpilastes esile huvi antud teema suhtes

·         Kutsuda esile vastutustunnet iseenda, oma tegude ja ümbritseva maailma suhtes

·         Püüelda selleni, et kasulikud ideed kujuneksid kasulikeks tegudeks

 

Läbiviimise aeg:                                                 17 – 21 mai 2004 aasta

 

Sihtgrupp:                                                            1 –7 klassid

 

Läbiviimise koht:                                                 Haapsalu linn

 

 

Programm:

 

 

18 mai –                Ekskursioon ´ Ettevaatust – mürgid¡

                              Joonistusnäitus ´Ma armastan oma Maad¡

 

17. mai –               Mäng – ümbermaailmareis keskkonnas

 

19. mai –               Vestlus keskkonnakaitseorganite esindajatega teemal: ´Keskkonnakaitse 

                              inimeste seisukohalt¡

 

20. mai –               Vestlus meditsiinitöötajatega ´Kahjulikud harjumused ja nende kahjulik

                              toime tervisele ja ümbritsevale keskkonnale¡

 

21. mai –                Ekskursioon ettevõttesse ´Ragn Sels¡

                               Konkurss teemal: ´Jäätmete ärakasutamine¡