Suure-Jaani

Suure-Jaani Gümnaasium

jäätmenädala kava

 

  • 16. – 23. aprill Säästva Arengu Ringi ettekanded klassijuhatajatundides – ´Ökomärgid¡ ja ´Mida ja kuidas sorteerida?¡
  • Voldikute saatmine linnarahvale ´Mida ja kuidas sorteerida?¡
  • 26. – 28. aprill konteinerite toomine linnarahvale
  • 29. aprill prügi sorteerimise võistlus, viktoriin, lõpetamine ja tänamine
  • Uurimuse ´Kui palju koguneb koolimajas plastpudeleid?¡ koostamine ja sellest järelduste tegemine. (praktiline osa)
  • 29. – 30. aprill taaskasutatud jäätmete näitus koostöös käsitööõpetajatega
mai - parimatega prügipeole sõitmine