Uudiskiri nr 8. 31.10.2010

Ökokrati uudiskiri nr 08.10.2010

Lõppes müra uurimustööde konkurss. Konkursile laekunud tööd olid kõik sisukad ning põhjalikud. Huvi korral saab töödega tutvuda autorite nõusolekul. Auhinnafond 5000 krooni maksuvabalt  MTÜ Ökokrati poolt jagunes võrdselt kõigi autorite vahel. Esemelised auhinnad 6000 krooni ulatuses kvaliteetkõrvaklapid Sennheiser Coomor Kaubandus OÜ poolt. Millised mudelid jagamisele läksid, saad uurida tabelist: Vaata tööde tabelit ja lühikokkuvõtteid >> Tutvu konkursi tulemustega >>

Mis selgus uurimustöödest? Kas on midagi tuttavat Sinulegi? Kas nõustud?

Väljavõtted uurimustööde kokkuvõtetest >>


Ökokratt andis välja raamatu „Keskkonnamüra hindamine ja müra leviku tõkestamine“. Käsiraamat on Soome keskkonnamüra eksperdi Tapio Lahti originaaltrükise eestikeelne väljaanne. See on esimene eestikeelne keskkonnamüra teabeallikas. Keskkonnamüra käsiraamat on mõeldud spetsialistidele, kes puutuvad igapäevaselt kokku keskkonnamüraga. Samuti sobib väljaanne õpilastele ja üliõpilastele.

Käsiraamat on edastatud 150 –le omavalitsusele ning  See on saadetud 150 kohalikule omavalitsusele ja Tallinna Ülikoolile,Tallinna Tehnikakõrgkoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile  Tartu Ülikoolile ja Eesti Maaülikoolile ning Keskkonnaministeeriumi raamatukokku.. Raamat on tasuta levitamiseks.

Raamat on avaldatud Ökokrati veebilehel ja on tasuta alla laaditav www.okokratt.ee . Raamatu allalaadimise võimalus lingilt: Lae raamat oma arvutisse >>

Keskkonnatelgi raadiosaade jätkub igal argipäeva esmaspäeviti Vikerraadios igapäevaelu saate, raadiomagasini "Huvitaja" koosseisus
. „Keskkonnatelk" jätkab traditsioonilises stiilis looduse ja keskkonna teemade arutamist ja uurimist.
Ootame informatsiooni Teie omavalitsuses või haridusasutuses (lasteaias ja koolis) läbiviidavatest sündmustest, et seda tutvustada raadiosaates Keskkonnatelk.

Loe raadiosaatest lähemalt >> Kuula eetris olnud raadiosaateid ja loe nende tutvustusi >>

Projektiga Teeme koos: „Loodus õpetab õpetajaid“ õpetatakse 10.novembril  TÜ Narva kolledþis õpetajaid läbi viima looduse jäljendamise koolitus ning valmistatakse koos nukufilme MTÜ Nukufilmi Lastestuudio asjatundjate juhendamisel. Projekt kulmineerub Keskkonnakonverentsiga õpetajatele 7. jaanuaril 2011 Jõhvi kontserdimajas. Loe projektist lähemalt >>

Ette on valmistatud looduseteemaline viktoriin ja valminud ning testitud prügisorteerimise mäng. Mäng ja viktoriin avatakse kõigile soovijatele mängimiseks ja oma teadmiste kontrolliks Ökokrati mängukeskkonnas järgmisel nädalal.  Jälgi infot www.okokratt.ee

Ökokratt osales 27.oktoobril Jõhvi kontserdimajas toimuval hariduse ja keskkonnahariduse messil oma väljapanekuga. Kontaktmess oli tulemuslik. Kokku said tegijad ja otsustajad! Mess oli meeleolukas ja sisukas. Pildid jutustavad enese eest! Vaata messi pilte >>   Loe messist lähemalt >>

Toimus Keskkonnamüra konverents 2010.
21. oktoobril toimus Tallinna Tehnikaülikoolis Keskkonnamüra konverents. Keskkonnamüra konverentsi 2010 suhtes suure huvi ilmnemise ja kasvava kompetentsi ja teadlikkuse arendamiseks oli võimalik jälgida konverentsi internetist otseülekandena Ökokrati kodulehel www.okokratt.ee. Ülekanne toimus www.tipikas.tv vahendusel. Konverentsi osalejatel ja ka Eestis paiknevatel otseülekande jälgijatel oli võimalik osaleda SMS hääletusel. SMS hääletusel küsisti: Kas keskkonnamüra vastu võitlemiseks on seadusandlus piisav, kas Eesti elanikud on informeeritud keskkonnamüra mõjust tervisele, kes peaks keskkonnamüraalase teavitustööga tegelema, kas kohalik omavalitsus kaitseb oma elanikke ülemäärase keskkonnamüra eest – just neile küsimustele ootasid konverentsi korraldajad vastuseid.

Tutvu küsitluste vastustega >> Tutvu konverentsi ettekannetega >> Vaata videoid ettekannetest (täieneb!) >>

Konverentsiks valmis keskkonna-alane käsiraamat „Keskkonnamüra mõjud“
Käsiraamat on Soome ekspertide Tapani Jauhiaineni, Heikki S. Vuorineni ja Marja Heinonen-Guzejevi originaaltrükise eestikeelne väljalase, mis valmis keskkonnamüra konve­rentsi 2010 tarbeks, et tõsta Eesti inimeste teadlikkust müra mõjust tervisele. Raamat valmis Soome ja Eesti Keskkonnaministeeriumi, Insinööritoimisto Akukon Oy , Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Õenduse õppetooli õppejõu Eha Hõrraku , Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõu otorinolarüngoloogia erial  Toomas Siirde kaasabil ning MTÜ Ökokratt koostööna.

Käsiraamatus kirjeldatakse keskkonnamüra erinevaid mõjusid, rõhutades nende üldisust ja tähendust. Häirivus on nende seas kõige tähenduslikum. Veel käsitletakse müra kahjulikke mõjusid unele, kognitiivsetele funktsioonidele (eriti laste puhul), suulisele kommunikatsioonile ja südame- ja veresoonkonna tegevusele ning mõnikord tekkivat kuulmiskahjustust. Uusima uuringutulemuse järgi on täheldatud, et pikaajaline vastuvõtlikkus keskkonnamürale suurendab riski haigestuda veresoonkonna haigustesse. Varasemast rohkem tähelepanu pööratakse ka müratundlikkusele.

Väljaande lisas on WHO  soovitused keskkonnamüra kohta aastast 2000. Vaata raamatut >>