Valguta Lasteaed- Algkool

Müra pole muusika

1. 29.  04. Sissejuhatus teemasse rahvusvahelisel müra teadvustamise päeval.
2. 20.-22. 05 Mürafoori kasutamine; mürataseme määramine klassides, saalis, sööklas, lasteaias, pikapäevarühmas
3. Loodushäälte kuulamine :
-  lasteaed pargis
- 1.- 3. kl linnulauluhommik Salulaanes ( juhendaja   E.Allak)
- 4.- 6. kl linnulauluhommik Vapramäe- Vellavere- Vitipalu õpperajal

4. 22. 05. Kokkuvõte nädalast
- erinevate häälte kuulamine lindilt, nende valjuse hindamine
- müratekitajad minu kodus
- PowerPointi programm „ Imeline loodus“
- Ühislaulmine  Müralaul