Kostivere Lasteaed

ÖKOKRATI NÄDAL
“MÜRA POLE MUUSIKA” 
18.05-22.05

ESMASPÄEV        sissejuhatus nädalasse

•    laulu õppimine
•    mis on müra?
•    vaikusmängude mängimine (N. kella tiksumise kuulamine, sulgede puhumine jne.)
•    müra tekitamine


TEISIPÄEV        LOODUSHÄÄLED

            Väljasõit  loodusesse- loodushäälte kuulamine (Kaberneeme)


KOLMAPÄEV    PÄEV MUUSIKAGA
   
•    kuulamine kaasalaulmine liikumine
•    looduspillide meisterdamine


NELJAPÄEV        KÕIK MÜRAST 

igal rühmal oma teema

•    mina müra tekitaja,
•    müra ohud inimesele, mürakaitse vahendid
•    mürameetri tegemine
•    Minu kodukoha suurim müra allikas

REEDE        LOOVUSPÄEV

•    maalimine muusika järgi-õues
•    ühise seinalehe valmistamine
•    nädala lõpetamine