Keila

KESKKONNAKUU 2009 Keila Gümnaasiumis ja ÖKOKRATT 2009 “Müra pole muusika” läbiviimine koostöös MTÜ Keila Rohelise Punktiga ja Harjumaa Muuseumiga

Keskkonnakuu üritused Keila Gümnaasiumis on toimunud koostöös MTÜ Keila Rohelise Punktiga alates 2001. aastast. Vabariikliku keskkonnaharidusliku projektiga Ökokratt liitusime 2004.aastal

Keskkonnakuu 2009, Ökokratt 2009 kava

GÜMNAASIUMILE (9.-12.klass)
1.Teadustööde- ja keskkonnapäev. Keskkonnakuu avamine KG-s            15.04
    a)ettekanne konverentsil “Mis on müra ja kas me oleme müraks valmis?” - Ivar Krustok 12 c klass
   b)töötuba mürateooriast ja Keila linna mürareostuse allikad  (külalisega)

ALGKLASSID (1.-3.klass)
1.Keskkonnaalane koolitus                            19.05
2.Õppeekskursioon Kilplalasse                    29.05

PÕHIKOOLILE (4.-8.klass)
Traditsiooniline keskkonnaalane viievõistlus:              15.04
1.Orienteerumismäng suuremate müraallikate väljaselgitamiseks Keila linnas   
2.Ideekonkurss “Vähem müra koolis”               
3.Plakatikonkurss “Müra pole muusika”             
4.Mürateemalise loaming loomine                   
5.Mürateemaline viktoriin
I koht -1500.-, II koht -800.-, III koht -500.-                       

MUUD ÜRITUSED
1. Linnulauluhommik    linnaelanikele                        17.05 

2.Traditsiooniline koristuskampaania                        30.04

3.Õppekäik Lääne-Harjumaal (keskkonnakuu tublimatele)                05.06

4.Traditsiooniline keskkonnakuu üritus Harjumaa Muuseumis linnaelanikele        30.05
    a)kanuumatkapäev Jõgisoolt Harjumaa Muuseumi juurde (“Hääled Keila jõel”)
    b)keskkonnahariduslik teabepäev muuseumi lõkkeplatsil Fred Jüssiga          09.05
5.Osavõtt Ökokrati lõpukonverentsist Kesk-Eestis                03.06   


Lii Sepp
Keila Gümnaasiumi
õpetaja