Pärnu LA Päikesejänku

MÜRA POLE MUUSIKA

  

                           Pärnu Lasteaed Päikesejänku 27-30 aprill 2009

 

Esmaspäev

 

Kuulamine/kõnelemine

 

 

Vaatlemine/ uurimine

 

Hommikuring: Sissejuhatus teemasse

                           Mis on müra?

Raamat „ Kuidas meie meeled töötavad?“

 

* Poster- Igapäevaste helide nivood

*Mäng-Telefon

 

* Kodune ülesanne: Uurida ja selgitada välja oma kodukoha suurem müraallikas

Teisipäev

 

 

Kuulamine/kõnelemine

 

 

 

 

Kunstitegevus

 

 

 

Õues

Hommikuring: Minu kodukoha- ja lasteaiaümbruse suurem müraallikas

 

*Kõnemäng-„Papagoi“( kõne matkimine erineva intonatsiooniga ja hääle tugevusega)

 Vahendid: pildid, sõnakaardid jne.

 

*Maalimine muusika järgi – Vaikus ja müra  (CD-lt  „Vivaldi aastaajad „ ja rockmuusika )

 

* Jalutuskäik Vana-Sauga bussipeatusesse- liiklusmüra kuulamine ja gaasikatlamaja juurde

Kolmapäev

 

 

Kuulamine/kõnelemine

 

 

 

 

Õues

 

*Hommikuring: Ülemaailme müra teadvustamise päev.  Vaikuse kuulamine

 

*Mäng- Arva ära (heli tekitaja ja tema asukoht)

*Erinevate loodushäält kuulamine- ja äraarvamine  CD-lt

 

*Jalutuskäik Sauga jõe äärde- Looduse häälte kuulamine

Neljapäev

 

 

Kuulamine/kõnelemine

 

 

 

Kunstitegevus

 

*Hommikuring: Ühislaul „Müra pole muusika“

 

*Arutelu-Mis tekitavad meie rühmas müra? - Mürameetri koostamine

*Lauamäng- Kilin kolin helinad

 

*Joonistamine / kleepetöö

  Meie rühma mürameeter