Simuna Kool

Ökokrati tegemised Simuna Koolis 2008

06.05.         Koduümbrus puhtaks! Teeäärte ja kooliümbruse koristamine.

05.-16.05.   Loodus- ja tehiskeskkond meie ümber. Makettide meisterdamine. 5.klass

15.-12. 05.  Joonistame kevadet.

26.05.         Õppekäigud Pedja jõe algusesse.

26.-28.05.   Loodusviktoriinid klassides.

26.05.         Õues õppimise päev.