Pärnu Tammsaare Lasteaed, 2-3 a. mesilase rühm

NÄDALA TEEMA:   „TAEVAS SÄRAB PÄIKENE, ROHUS PUTUKAS VÄIKENE”
Pärnu Tammsaare Lasteaed,  2-3 a. mesilase rühma lapsed, õpetaja Marika Ento,  14.-18.mai 2008

1. Laps teab, et päike soojendab ja et tuul liigutab pilvi.
2. Laps teab, et rohu sees elab väikesi putukaid
3. Laps oskab kõnes kasutada vastandsõnu
4. Laps oskab kasutada liimipulka.
5. Laps oskab voolimisel plastiliini käte vahel rullida.
6.  Laps tunneb erinevaid värvusi ja teeb vahet toonidel HELE- TUME.

KAVA

„Olen osa loodusest” Pärnu Tammsaare lasteaias.

Olime rõõmsad, et  meile, Tammsaare Lasteaia õpetajatele Marika Ento´le ja Tiina Raudsepp´ale avanes võimalus osaleda ökokrati projektis 2008 „Olen osa loodusest”. Teema tundus vajalik ja lähedane seda enam, et eks tegelikult ole lasteaiatöös aastaaegade vaheldumine ja looduskeskkond teemadena ikka ja alati olulisel kohal olnud.
Hea on, kui õpetaja saab tuge heast ja silmaringi avardavast koolitusest ja ökokrati avakoolitus Tallinnas märtsikuus seda tõepoolest ka oli.

Et Ökokratt projekti puhul vanusele  piiranguid ei teinud, vastupidi,  koguni julgustas loodusnädalaid läbi viima vanusest sõltumata, siis olime algusest peale teemaga päri. Sest hetkel oleme töötamas päris väikeste lastega: Marika sõimerühmas 1,5-2- aastastega  ja Tiina 4- aastaste lastega.

Nädalaplaane kavandama hakates lähtusime muidugi ka eelnevate aastate eeskujust:  Pärnu Tammsaare Lasteaia osalemisest Ökokrati projektis aastatel 2006 ja 2007. Mõistagi lähtusime üldkokkuvõttes lasteaia missioonist „perede toetamine laste igakülgsel arendamisel läbi keskkonnateadliku õppekava”.  Meie poolt nädalaks  püstitatud eesmärgid ja nädalakavad ( vt. ökokrati kodulehekülge) hõlmasid küllaltki erinevaid tegevusi. Koos lastega otsisime kevade saabumise  tunnuseid ja  vaatlesime näiteks luubiga elu rohurindes.

 Õpetajad lasteaia teistes rühmades märkisid loodusnädalate käigus tehtut analüüsides, et  väikseimadki lapsed uurisid ja märkasid huviga muutust looduses ja leidsid igas päevas midagi erilist. 
•    lasteaia peenral vaadeldi õitsvaid kevadlilli
•    ajatati oksi, maitsti kasemahla,
•    hommikuringides vesteldi, mida uut oli näha lasteaeda tulles looduses võrreldes eilsega jpm.
Loodusvaatlusi toimus palju ja põhjalikke. Eelkõige kasutati ära oma õueala liigirikkust: 5-aastaste rühm oli seadnud eesmärgiks jälgida põhjalikult liivakasti kõrval kasvava sirelipõõsa pungade avanemist. 6-aastased püüdsid tuua välja  erinevate puude koore mustrite erinevuse. Teadmisi kinnistati käelistes tegevustes. Sagedased olid  lasterühmade õppekäigud Rannaparki ja linna lähedale Raeküla metsa.  Mitmed rühmad käisid  Pärnu lähedal asuvas Nurmenuku talus.  Lasteaia 8. perepäeva „ Juba linnukesed väljas ”eel ja metsanädala raames  istutati lasteaia hoovile sarapuu.
Pärnu Tammsaare Lasteaia õpetajad loodavad, et käsitledes teemat „Olen osa loodusest” suudetakse laste kaudu kaudselt mõjutada ka  perede säästlikku ja heaperemehelikku suhtumist loodusesse- seega meie kõikide tulevikku.
 
Kohtumiseni Kilplalas!