Kose Gümnaasium

Kose  Gümnaasiumi  algklasside  1. – 4. klassi
loodus- ökoprojekti  kava mais 2008.

EESMÄRGID:
Kujundada mõistmist, et inimene on osa loodusest.
Kujundada vastutustundlikult käituvat inimest. Kujundada õpilastes õigeid väärtushinnanguid ja käitumisnorme.
Õppida tundma kodukandi loodusväärtusi, tunda kodupaiga levinumaid puid – põõsaid, kevadlilli. Õpetada eristama linde nii laulu kui ka välimuse põhjal.
Kujundada keskkonnasõbralik ja keskkonda säästev käitumine. Anda teadmisi, kuidas olla mõistlik tarbija ja säästa energiat ja puhast  vett. Hoida puhtust.
Osata leida vajalikku infot internetist ja teatmeteostest.

5.05 – 16.05. Õuesõppe tunnid vastavalt võimalustele ja ilmastikule. Kõik: 1.- 4. Kl
5.05-  31.05. Matkad ja ekskursioonid eriplaani alusel kõigis klassides: 1. – 4. klass
E 5.05. Infotund „Olen osa loodusest” -kõigile
T 6.05. Linnulaulu kuulamine, lindudega tutvumine Pirita jõe käärus kell 6. 45 soovijaile.
K 7.05. Näitus „Kodukoha taimed” (Oksad, lilled vaasis, juures seletused)
N 8.05. Näitus koridorides õpilaste kunstiõpetuse töödest: „Loodus meie ümber” ja „Olen osa loodusest”
Stendidel artiklid loodusest. Ettevalmistus maastikumänguks.
R 9.05. Individuaalne viktoriin kõigile õpilastele vastavalt klassile „Parim loodusetundja”.
Maastikumäng 1. – 2.  klassile.


E 12.05. Omaloominguliste jutukeste ja luuletuste avaldamine koridorides.
Maastikumäng 4. klassidele.
T 13.05. Teatrietendus „Võlupeegel”
K 14.05. Klassidevahelised viktoriinid võistkonniti.
N 15.05. Neljandate klasside õppe-ekskursioon Jägala juga, Kadriorg, Loodusmuuseum.
R 16.05. Maastikumäng 3. klassidele.
T 20.05. Kokkuvõte projektist.
K 21.05. Osalemine Paunkülas „Ökokrati” üritusel