Antsla Gümnaasium

Antsla Gümnaasiumis toimuvad ja on toimunud järgmised üritused:

1. Tutvumine vee-elustikuga (6. ja 8.klassid) 22.04, 29.04 ja 19.05
2. Loodushariduspäev Vällamäel (7.ja 8.klassid) 5.05, 8.05, 12.05 ja 13.05
3. Õppekäik Väätsa prügilasse ja Alam-Pedja looduskaitsealale 5.05
4. Õppekäik Räpina paberivabrikusse ja Meenikunno rabasse 29.04
5. Praktilised tööd ökoloogiast (9.klassid) 12.05 ja 19.05
6. Kohtumine loodusfotograafiga 16.05
7. Praktiline tegevus looduses loodusfotograafi juhendamisel 23.03
8. Tutvumine Karula Rahvuspargi taimestiku ja loomastikuga


Tiiu Laane
Antsla Gümnaasiumi loodusainete õpetaja