Tabasalu Ühisgümnaasium

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUM 2008

Tabasalu Ühisgümnaasiumi teema „Kasepuu läbi meie meelte”.

Plaanis viia läbi keskkonnaharidusprojekti „OLEN OSA LOODUSEST” raames järgmised üritused:


•    Omaloomingutööd teemal „Kask läbi meie meelte”
•    Kasepuu õpimapi koostamine – infolehed, töölehed, kunstitööd jt.
•    Meisterdamised looduslikest materjalidest
•    Õuesõppepäevad Tabasalu looduspargis ja Rannamõisa lasteaia õppeklassis õues.
•    Fotojaht metsas ja rabas
•    Koristamispäev Tabasalu looduspargis
•    Loodusvaatlused


Projektis osalevad 1B, 2A ja 3A klass (63 õpilast)
Lea Netz