Paikuse LA Mesimumm

Paikuse Lasteaed Mesimumm

Teemanädal „Olen osa loodusest” toimub 5-9.mail.
Osalejateks on 10 rühma ( 4 sõimerühma ja 6 aiarühma),
lapsed vanuses 1.6 – 7.eluaastat.

5-8.maini toimub looduse vaatlemine ja uurimine, kuulamine ja kõnelemine, võrdlemine ja arvutamine, lugemine ja kirjutamine, musitseerimine  ja liikumine, kujutamine kunstis.
Nädala tegevuskavad on iga rühma enda koostada.
Läbi antud tegevuste määratleme ka oma osaluse looduses.
Nelja päeva tegevuse tulemusena valmivad mõistatused ja vastused teksti ja pildina, mida kasutatakse teemat kokkuvõtval üritusel reedel.

9.mail toimub nädalat kokkuvõttev üritus.
Kavas on suur orienteerumismäng.
Rajal on 7 punkti, kus edasipääsuks tuleb lahendada mõistatus. Mõistatused on koostanud lapsed koos õpetajatega. Rajal aitab orienteeruda kaart, kus on peal liikumissuund ja peatuspunktid.
Sõimerühma lastel on lühem rada ja suurematel lastel on pikem rada läbimiseks.

Päeva lõpetab suur liikumispidu muusikaga, mida viivad läbi liikumisõpetaja koostöös muusikaõpetajaga.