Kuusalu vald

Kuusalu vallast osalevad Ökokrati nädala üritustel Kuusalu Lasteaed, Kolga Lasteaed, Kuusalu Keskkool, Kolga Keskkool, Valkla Hooldekodu.

 

KUUSALU LASTEAED Jussike

 

TEEMA ´METS JA METSAELANIKUD¡ 

 

 

ÜRITUS

 

AEG

 

SISU

KORRALDAJA, VASTUTAJA

1.

 ´Mets ja metsaelanikud¡

19. – 26. aprill

Teema läbib kõikide rühmade õppe- ja kasvatustegevusi. Toimuvad vestlused metsast, seal kasvavatest puudest, taimedest, metsas elavatest metsloomadest, metsa hoidmisest ja säästmisest. Loodusvaatlused, õppekäigud metsa.

Juhat. aset. õppe- ja kasvatustöö alal, rühmade õpetajad

2.

Hoogtööpäev

20. aprill

 

 

Lasteaia õueala heakorrastamine

Majandusjuhataja

rühmade õpetajad

3.

Kevadjooks

22. aprill

kell 10.30

Kevadine metsajooks

Liikumisõpetaja

4.

Klounid Piip ja Tuut

23. aprill

kel 10.00

Etendus on tasuta

Juhat. aset. õppe- ja kasvatustöö alal

5.

´Mutionu pidu¡

26. aprill

kell 10.00

Metsaelanike karneval. Ökokrati – nädala pidulik lõpetamine. Autasustamine.

Juhat. aset. õppe- ja kasvatustöö alal

Muusikaõpetajad

KUUSALU KESKKOOL

"SÄÄSTEV ELUVIIS"

Ökokrati keskkonnanädal 19.04 - 24.04

 

Rahvusvaheline projekt "Säästev tarbimine" Rootsi Umea - Kuusalu.

Õpilaste vahetus Kuusalu - Umea. 15.04 - 22.04. Anu Ukkivi.

 

Kooli ümbruse koristamine (pidev, alates aprilli algusest)

 ALGKLASSID

 

E. Sissejuhatus nädalast. Klassijuhatajad.

 

T. 1.tund energiasäästumäng arvutiklassis

Võistlevad 2-4.klasside 3-liikmelised võistkonnad

Teater Rahvamajas ´Vares Villem¡

 

K. Koolibussid väljuvad kell 12.00

Jutuvõistlus ´Mina ja prügi minu ümber¡

Joonistame Prügikolli.

 

N. Seinalehtede valmistamine. Näitus fuajees

 

Reedel,  kell 9.00 Klounid Piip ja Tuut, 1-3.klassidele aulas

Kokkuvõtted nädalast, autasustamine 1-4.klassid peale 2.tundi

Prügitants "Ära viska prügi maha!" õppimine, Eve Õuna tantsulapsed

 

 GÜMNAASIUMI 5-12. KLASSID

Erinevates õppeainetes on nädalat läbiv teema Säästev eluviis ja looduskaitse.

 

E. 19.04 Sissejuhatus nädalast

Kell 9.55 Raivo Vilu KAS HOLLAND JÄÄB VEE ALLA 2007.A.? 6-8.klassid

Kell 10.55 Raivo Vilu KAS HOLLAND JÄÄB VEE ALLA 2007.A.? 9-12.klassid

 

T. 20.04 Energiasäästumäng (3-liikmelised võistkonnad igast klassist) arvutiklassis

2.tund 9-12.klassid

3.tund 7-8.klassid

4.tund 5-6.klassid

 

Kohtumine Scoutpataljoni võitlejatega

´Loodushoid ja Kaitsevägi¡ kell 14-15.30

 

K 21.04 Harjumaa 5. klasside õpioskuste olümpiaad

 

N. 22.04 Näitus-väljapanek – Seinalehed, Prügiskulptuur

N. Viktoriin aulas 3 osas, (5-liikmelised võistkonnad)

2.tund, 4-6.klassid,

3.tund, 7-9.klassid,

4.tund, 10-12.klassid.

 

R. 23.04 Autasustamine, kokkuvõtted aulas

peale 3.tundi vahetund 9-12. klassid

peale 4.tundi vahetund 5-8. klassid

Prügitantsu "Ära viska prügi maha!" õppimine, Eve Õuna tantsulapsed

 

ÕHTUL Jüriöö jooks

 

Laupäeval, 24. aprillil

Bändide pidu k.18 - 23 Kuusalu Rahvamajas

Ansamblid Cookies, Manza, break-tants, üllatused.

KOLGA KESKKOOL

19.-23.aprill 2004.a. 

 

Esmaspäev,

19.aprill

 

 

Ökokrati nädala avamine kogunemisel peale 2.tundi.

Sel nädalal toimuvad koristus-korrastustööd.

 

 

Teisipäev,

20.aprill

 

 

Projektipäev / kooli lahtiste uste päev teemal ´Retk…¡.

Algklasside kevadine maastikumäng.

 

 

Kolmapäev,

21.aprill

 

 

Jäätmetest skulptuuride või plakat-stendide

tegemine - näitus - väljapanek iga klassi poolt.

 

 

Neljapäev,

22.aprill

 

 

Ülekooliline ´Kasutu asja päev¡ (laat, turg).

Loeng-ettekanne Lauri Kleinilt – Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja kasutuse nõunikult.

 

 

Reede,

23.aprill

 

 

Nädala pidulik lõpetamine, kokkuvõtete tegemine, auhindamine,

prügilaul ja väike moeetendus.

Jüriööjooks kolmele vanuseastmele.

 

 

KOLGA LASTEAED

 

ÜRITUS

AEG

SISU

KORRALDAJA, VASTUTAJA

1.

Ökokrati nädal.

Eesmärk: Õpetada lastele hoidma loodust ja puhtust

meie ümber.

 

19. – 23. aprill

Teema läbib kõikide rühmade õppe- ja kasvatustegevusi. Toimuvad vestlused keskkonna hoidmisest ja säästmisest. Loodusvaatlused, õppekäigud metsa.

Rühmade õpetajad

2.

Hoogtööpäev

20. aprill

Lasteaia õueala heakorrastamine

Rühmade õpetajad

3.

Kevadmatk

21. aprill

Matk kevadisse metsa

Rühmade õpetajad

Liikumisõpetaja

4.

Klounid Piip ja Tuut

23. aprill

kell 11.00

Etendus on tasuta

Juhataja

5.

Volbripäeva karneval

30. aprill

kell 10.00

Piknik. Ökokrati – nädala pidulik lõpetamine. Autasustamine.

Muusikaõpetajad Rühmade õpetajad