Kabala Lasteaed-Põhikool

KABALA LASTEAED – PÕHIKOOL
2009. aasta moto „ MÜRA POLE MUUSIKA“.

VAIKUSE – JA LOODUSENÄDAL.
 
                                      AEG:       20.aprill  - 11. mai 2009.

APRILL – VAIKUSENÄDAL.

20. aprill          -   loengud 5.- 9. klassside õpilastele teemal „Müra meie ümber. Mida
                             saab igaüks teha mürataseme vähendamiseks. Milline on meid
                             ümbritsev keskkond.“

24.    aprill         -    5. - 6. klasside õpilaste  osalemine RMK metsaviktoriinis.

27.aprill         -   Ühislaulu „Müra pole muusika“ õppimine. Ideekonkursi „Müra vähen-
                          damise võimalused meie ümber“ väljakuulutamine.

MAI -  VAIKUSE – JA LOODUSENÄDAL.

4.    - 08. mai   -  Õppetunnid toimuvad looduses. Vahetundidel mängib vaikne klassika-
                     line muusika.

4.    mai            -  Koolieelikute ja algklasside õpilaste õppeekskursioon  Pokumaale.
                    „ Mida Pokud vaikuses õpivad?“ Õppimine vahetus looduskeskkonnas.

6.    mai           -  Ülekooliline loodusteemaline viktoriin.

8.    mai           -  6. -9.kl väljasõit Matsalu looduskaitsealale. Õppekava „ Märgala linnud“
                    läbimine, vahetu loodushäälte kuulamine.

11.    mai         -  Kokkuvõtted õppekäikudest. Ideekonkursi tulemuste avalikustamine. Pari-
                   mate autasustamine. Ühislaulu ettekandmine.