Vastemõisa LA PÄEVALILL

Vastemõisa Lasteaed PÄEVALILL

 
METSA  - JA VAIKUSENÄDAL - MÜRA POLE MUUSIKA
                                      4. –  8.05.2009

Sihtgrupp: lapsed, lastevanemad, personal

Esmaspäev  - Sissejuhatus nädalasse.
 

    * Vestlusring, mis on müra. Nädala  sissejuhatus.
    * Hääled CD pealt
    * Mäng “Arva ära, mis  häält sa kuuled”

      Häälte eristamine loodushääled – tekitatud hääled.

    * Õppe- metsamäng(suur põrandamäng)”Metsamatkal koos õpetajaga” mängimine õues, lasteaia esisel platsil. (Suure puust põrandamängu kinkisid meile sõbrad Kildu Põhikoolist).
 

Teisipäev  - Päev  muusikaga

Laul "Müra pole muusika"

Kuulamine kaasalaulmine, liikumine.

    * M/mäng, mis on kõrvale hea
    * Metsalaulud.

 
Kolmapäev  - Päev “Kõik mürast”

    * Vestlusring looduses- Mina müra tekitaja – lasteaias,  looduses.
    * Jalutuskäik meie kodukülas – müra tekitajad.
    * Maalimine: Mina, müra ja loodus.
 

Neljapäev     - Päev suurte  sõpradega.

    * Õppekäik metsa koos koos sõpradega  koolilastega(Kildu Põhikool)

       Erinevad hääled looduses: linnulaul, mere müha, oja vulin, metsa kohin jne.

    * Keskkonnamängud.
    * Kevadlillede meisterdamine, kivide värvimine.

 
 Reede     - Päev perega.

    * Kepikõnd koos emadega(perega) ümber järve.
    * Vestlusring- igal pool on kellegi kodu.
    * Dramatiseering õues “Kevade tulek”.
    * Keskkonnamängud. Piknik.

 
9. juunil õppekäik Viljandisse -  vaikus ja müra linnas

29. aprill ülemaailmsele müra teadvustamise päeval jalutuskäik looduses.

1. juunil – lastekaitepäeval (pidu Suure-Jaanis koos valla lasteaedadega) esitame tantsu laulu”Müra pole muusika” saatel.

13. juunil koguperepäev Köhleri majamuusium  juures. T: ” Mina,  kultuur ja loodus – oleme kõik üks”