Roosna-Alliku PK

Vaikusenädal „Müra pole muusika“ Roosna-Alliku Põhikoolis

Toimus õpilaste ideekonkurss vaikusenädala ürituste läbiviimiseks. Parimatest ideedest valmis vaikusenädala kava. Vaikusenädal toimub 11. - 15. mai.

Mida teeme vaikusenädalal?:

v     Omaloominguliste luuletuste ja juttude „Müra ja vaikus Roosna-Alliku koolis“ konkurss. Kõikidel õpilastel, õpetajatel ja töötajatel on võimalik oma mõtted paberile panna. Tublimatele auhinnad. Valminud tööd kõigile lugemiseks stendile.

v     „Vaikne koolitund“ - Igal klassil on boonusena nädala peale 10 loosihäält. Kui õpilased ajavad tunnis juttu (Saadakse märkus), siis „läheb“ üks hääl maha. Iga õpilaste segatud tund kaotab klassil ühe hääle. Nädala lõpus on klassil x häält. Iga allesolev hääl annab ühe sedeli loosikorvi (St kui klassil on alles 5 häält, siis on loosikorvis 5 selle klassi numbrit). Loositakse välja kommikott.

v     Vaikuse vahetund – Vaikusenädalal igal päeval peale 2. tundi püüame pidada koolimajas vaikuse vahetundi. Kõik vaikusevahetunni korrarikkujad (lärmajad ja jooksjad) saavad ülesande, mis on seotud vaikusega.

v     Vahetundides mängib koolimajas vaikne muusika.

Esmaspäev

v     Infovahetund „Mis on müra?“. Ettekanded helide ja müra teemal.
v     Vaikuse ja kuulamisega seotud mängud. Mängitakse mänge, kus on vaja ,,rääkida“ sõnu kasutamata, liigutustega ning olla tähelepanelik kuulaja. Pantomiim, Telefon, Mis see oli?, Mitu neid mööda läks? jne

Teisipäev

v     Helide kuulamise võistlus „Mis see on?“ – Kinnistes läbipaistmatutes topsides on erinevad looduslikud materjalid, mis tuleb ära arvata tekitades topsiga heli.

Kolmapäev

v     Viktoriin ja ristsõna „Müra pole muusika“ ettekannete ja stendiinfo põhjal.


Neljapäev

v     Uurimus „Suurim müraallikas Roosna-Allikul“ – Iga klass (või õpilane) uurib välja suurimad müra tekitajad Roosna-Allikul ja valmistab plakati „Roosna-Alliku müraallikad“.
 

v     Lauamängu „Müra pole muusika“ valmistamine. Mõtleme koos välja vaikuse ja müraga seotud küsimused ning ülesanded, teeme nendest oma kooli lauamängu.

Reede

v     Laulu „Müra pole muusika“ laulmine. Valime, kes esitab seda laulu kõige ilmekamalt-huvitavamalt.
 

Kõik vaikusenädala üritused toimuvad vahetundides ja peale tunde (va „Vaikne koolitund“) ning osalemine on vabatahtlik.