Nädalakavad

Sääse Lasteaed

SÄÄSE  LASTEAED – Tamsalu vald

KESKKONNANÄDAL 
27.-29.aprillil 2009.a

Teema “Müra pole muusika! – Vaikuse nädal”

27.04    Looduse hääled
•    Millised on loodushääled? Loodushäälte kuulamine
•    Helikaartide valmistamine
•    Linnulaulude kuulamine
Kodune ülesanne: Millist müra kohtame kodus? Mis seda tekitab? Plakat?

28.04    Helid meie ümber
•    Pillide valmistamine käepärastest vahenditest
•    Mäng “Leia samasuguse heliga karp”
•    Kunst – vaikuse joonistamine, plakati valmistamine

29.04    Ülemaailmne müra teadvustamise päev
•    Mäng enda tehtud pillidel
•    Plakatite esitlemine
•    Vaikuse vajalikkus
•    Medalite “Keskkonnanädal 2009” jagamine


Keskkonnanädala korraldasid Piret Kasekamp ja Urve Laidus

 

Kuusalu La Jussike

“ÖKOKRATT “ 2009 KUUSALU LASTEAIAS JUSSIKE

TEEMA “MÜRA POLE MUUSIKA”   20.-30. aprill  2009

 

 

 

ÜRITUS

AEG

SISU

VASTUTAJA

1.

“Müra pole muusika”

20. - 30. aprill

 

Teema läbib kõikide rühmade õppe- ja kasvatus-tegevusi.  Toimuvad  integreeritud  tegevused, kus räägitakse helidest meie ümber ning nende mõjust inimesele ja loodusele. Püütakse selgeks saada, milliseid loodus- ja linnuhääli tunneme ning  kuidas ära tunda müra, seda vältida, leevendada ja kas seda on võimalik ka ennetada. Keskkonnateemalised mängud. Loodusteemaliste filmide, teatmeteoste ja pildimaterjalidega tutvumine.

Juhataja  aset. õppe- ja kasvatustöö alal, rühmade õpetajad

2.

„Helid meie ümber“

aprill - mai

Kevadmatkad  erinevate häälte leidmiseks. Loodusvaatlused, õppekäigud  metsa ja alevikku.

CD-lt keskkonna- ja loodushäälte kuulamine.

Rühmade õpetajad

3.

„Müra pole muusika“

aprill

Ühislaulu „Müra pole muusika“ õppimine.

Rühmade õpetajad

4.

„Helide maailm“

 

20.-30. aprill

Joonistamine ja meisterdamine looduse teemadel.

Plakati “Müra ja vaikus“ kujundamine tehis-keskkonna ja loodushäälte võrdlemiseks.

Rühmade õpetajad

5.

„Vaikuse radadel“

27.aprill

Orienteerumismäng loodusrajal. Autasustamine.

Liikumisõpetaja

6.

„Koduümbrus kauniks“

28.aprill

Heakorrapäev lasteaia territooriumil  ja selle ümbruses koos lasteaiapere ja vanematega

Majandusjuhataja

hoolekogu

7.

„Tühja kaevu mõistatus“

29.aprill

Lasteteater „Sõber“ etendus (keskkonna teema)

Juhataja aset. õppe-

 ja kasvatustöö alal