Puiatu LA-AK

Projekti ¥VEENÄDAL´ toimumisaeg:        22.- 26. mai 2006

Sihtgrupp : Puiatu Lasteaed- Algkooli lapsed ja töötajad

 

                   Aeg

Tegevus/ üritus

Märkused

                  22. mai

Fuajee, kuhu koguneb kogu lasteaed- algkooli  pere

Avapäev- Hommikukogunemine, kus tutvustatakse lastele veenä-dala teemat´ Kes elab vees?´

Kõneldakse veest, veeringest Maal, viiakse läbi kuulamise-arvamise –seletamise –katsetamise tund.

Juhataja, õpetajad, lasteaiaõpetajad

                   23. mai

¥Mis on vees? Kes on vees?´-

Loodusõpetus – vesi, kui elukeskkond. Mikroskoobiga vee uurimine.

Matemaatika- vee voolu-kiiruse arvutamine,vee-elanike  suuruste ja raskustega seotud ülesanded.

Töölehtede täitmine.

Juhataja, õpetajad, lasteaiaõpetajad

                  24. – 25.  mai

¥Harjutusi veega´ integreeritud tegevused. Muusika- vee- ja vihma  laulud. Muusika tegemine veega täidetud pudelitel.

Jutustamine erinevatest  vee häältest( voolamine, tilkumine, pladisemine, vulisemine, kohisemine)

Joonistamine- kodu vann ja kes või mis on vannitoa vanni sees.

Mesiterdamine- akvaariumi valmistamine, täitmine vee, liiva, taimede ja veeasukatega .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasteaed- lasteaia õpetajad

 

 

Kool- klassiõpetajad

                  26. mai

Veepidu-

veega seotud spordialade tutvustamine, mõistatused veest, kalamehe anekdoodid, NÄKINEIU valimine.

Lasteaia- ja klassiõpetajad

 

Projekti raames fotografeeritakse tegevusi, koostatakse õpimapp teemal ¥Kes elab vees?´.

Valla- ja keskkonnalehes kajastatakse toimunud veenädalat.