Aruküla Põhikool

Aruküla Põhikooli. Ökokratt 2009

„Müra pole muusika!“ 

 

Aeg: 20. 02. – 01. 06. 2009

Osavõtjad: I – IX klassi õpilased ja  õpetajad

Projektijuht: Leena Möls

Eesmärk: Pöörata tähelepanu keskkonnamüra probleemi olemasolule meie ümber. Panna noori kuulama looduse hääli, õppida tundma loodust. Selgitada müra tähendust, selle kahjulikku mõju tervisele ja loodusele ning selle ennetamise võimalusi. 

Aeg

Tegevus/Üritus

Sihtgrupp

Läbiviijad

20.02

Ökokrati teema "Müra pole muusika" lahti mõtestamine ja arutlus.

7. klass

S. Okapuu

06.03

Esimeste kevadekuulutajate (õitsevad taimed, rändlinnud) tundma õppimine

7. klass

S. Okapuu

27.03

Kevadeteemaliste luuletuste/haikude luuletamine

7. klass

S. Okapuu

31.03

Vestlus+arutelu teemal „Müra pole muusika!“

Õpilasesindus

Huvijuht

06.04

Linnulauluhommik.

1. – 4.  klass

Huvijuht

Klassijuhatajad

06. - 17.04

Joonistamine ja maalimine teemal: „Müra pole muusika!“

5. – 9. klass

K. Kuusk

20. – 24.04

Näitus valminud töödest

1. – 9. klass

K. Kuusk

07.04.

Viktoriin rändlindude ja kevadiste taimede teemal.

7. klass

S. Okapuu

07.04

Diskussioon teemal: „ Müra pole muusika“ Poster.

7. klass

C. Kaska

07.04

Mürapillide meisterdamine, tutvustus,

müraorkestri moodustamine ja pala mängimine.                                                                              

 4.a ja 4.b klass

K. Arusalu

07.04

 Tutvumine H.Männi sõnamänguliste luuletustega, nende päheõppimise proov vaikuses ja mürapillide taustal.                                                                  

4.b klass

K. Arusalu

08.04

 Vestlus teemal:  Müra kahjulikkus, kuidas mürast hoiduda. Piltide joonistamine müratekitajatest.

2. klass

K. Jõks

08.04

Klassidevaheline viktoriin.

5. – 9.  klass

Direktor

Huvijuht

09.04

Ökokrati teema "Müra pole muusika" arutelu ja ideede pakkumine.

6. klass

L. Möls

13.04

Maalimine teemal: Müra meie ümber.

4.b klass

K. Arusalu

14.04

Erinevate helide äraarvamine (rühmadevaheline võistlus) Müra saatel luuletuse päheõppimine.

4.a klass

K. Saupõld

14.04

Osavõtt RMK internetipõhisest Metsaviktoriinist

7. klass

S. Okapuu

17.04

Luuletuse õppimine vaikuses ja müras.

1. b klass

A. Valvik

20.04

Joonistus teemal "Müra pole muusika"  pliiats/õlipastell.

4.a klass

K. Saupõld

20.04

„Müra pole muusika!“ joonistamine.

1. b klass

A. Valvik

22.04

6. klassi seiklusmängude päev.

6. klass

L. Möls

28.04

 Lühimatk "Sinilillemäele" kevadisi taimi leidma ja linde kuulama.

7. klass

S. Okapuu

28.04

 Katsetamine. "Müra mõju keskendumisvõimele". Õppisime algul luuletust pähe vaikuses ning pärast tugevas müras. Osa õpilasi tekitasid müra (kolistasid, rääkisid läbisegi). Jõudsime järeldusele, et vaikuses on kergem õppida.

3. klass

L. Nelson

29.04

Ökokrati parimate autasustamine

1. – 9. klass

Direktor

04.05

Arutelu teemal "Kuidas saaks müra leevendada? Miks on vaja müra leevendada?"

3. klass

L. Nelson

12.05

Loeng. Heli. Müra, selle olemust, mõju ja müra regulatsioone.  Müra teemalised referaadid.

8. klass

C. Kaska

13.05.

Maastikumäng.

ELO

L. Möls

01.06.

Õppekäik Aegviidu Looduskeskusesse. Matk. Linnulaulu kuulamine.

6. klass

L. Möls