Nädalakavad

Tallinna Tehnikagümnaasium

Tallinna Tehnikagümnaasiumis ei ole eraldi vaikusenädalat toimunud. Seevastu tegeldakse müraprobleemi teadvustamisega vaikselt  ja pidevalt.
Koolis on traditsiooniks, et kaheksandate klasside õpilased  teevad uurimistöid ja hiljem tutvustavad neid teistele. Oleme uurimistööde temaatikasse lisanud müraga seonduvad teemad. Meil on Teile tutvumiseks pakkuda kaks toredat õpilaste uurimistööd esitluste kujul -  üks eelmisest, teine käesolevast aastast. Mürateemalise uurimistöö põhjal koostatud ettekandega käisid seitsmenda klassi lapsed aprillikuus kolmandate klasside tundides ning korraldasid väikestele arutelu ja küsitluse.

Koolis kavatsetakse jätkata samalaadsete teemadega ning sellisel moel teadvustada õpilastele helisid ja nende mõju keskkonnale ning inimesele endale.

Esitlused: Müra koolis   Helid

Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpetajad
Gedi Luts
Maie Tibar

 

Kostivere Lasteaed

ÖKOKRATI NÄDAL
“MÜRA POLE MUUSIKA” 
18.05-22.05

ESMASPÄEV        sissejuhatus nädalasse

•    laulu õppimine
•    mis on müra?
•    vaikusmängude mängimine (N. kella tiksumise kuulamine, sulgede puhumine jne.)
•    müra tekitamine


TEISIPÄEV        LOODUSHÄÄLED

            Väljasõit  loodusesse- loodushäälte kuulamine (Kaberneeme)


KOLMAPÄEV    PÄEV MUUSIKAGA
   
•    kuulamine kaasalaulmine liikumine
•    looduspillide meisterdamine


NELJAPÄEV        KÕIK MÜRAST 

igal rühmal oma teema

•    mina müra tekitaja,
•    müra ohud inimesele, mürakaitse vahendid
•    mürameetri tegemine
•    Minu kodukoha suurim müra allikas

REEDE        LOOVUSPÄEV

•    maalimine muusika järgi-õues
•    ühise seinalehe valmistamine
•    nädala lõpetamine