Nädalakavad

Valguta Lasteaed- Algkool

Müra pole muusika

1. 29.  04. Sissejuhatus teemasse rahvusvahelisel müra teadvustamise päeval.
2. 20.-22. 05 Mürafoori kasutamine; mürataseme määramine klassides, saalis, sööklas, lasteaias, pikapäevarühmas
3. Loodushäälte kuulamine :
-  lasteaed pargis
- 1.- 3. kl linnulauluhommik Salulaanes ( juhendaja   E.Allak)
- 4.- 6. kl linnulauluhommik Vapramäe- Vellavere- Vitipalu õpperajal

4. 22. 05. Kokkuvõte nädalast
- erinevate häälte kuulamine lindilt, nende valjuse hindamine
- müratekitajad minu kodus
- PowerPointi programm „ Imeline loodus“
- Ühislaulmine  Müralaul

Lusti Lasteaed

Ökokratt 2009.a.
Vaikusenädal – Müra pole muusika.

Teisipäev, 12.mai
Loodushääled.
Mis on müra? Mis seda tekitab, kuidas mõjub inimese tervisele müra. Mis tekitab müra meie rühmas? Vaadata videot: Müra pole muusika (www.okokratt.ee).
’Hea alguse ja Pääsukese rühmad lähevad Lõbusale retkele Karula rahvuspargi lasterajale.
Teised rühmad Lusti lasteaia looduse õpperajal -loodushäälte kuulamine.

Kolmapäev, 13 mai
Tehiskeskkonnahääled.
Vestlused rühmades , hea ja halb müra. Jalutuskäigud Lusti külas, mis müra on siin kuulda , kõige suurem müraallikas(tänavamüra, autod, buss, mootoratas, auto pidurdamine ja signaale, lennuk, rong, sae jt.) hääled.

Neljapäev, 14 mai
Pillide meisterdamine.
Iga rühm meisterdab mingisuguse pilli(kammipill, kärbsepill, kilgipill, kivipill, pajupill, sokupill, sahinapill, rütmipill jne.)

Reede, 15. mai
Keskkonnamängud ja pillide näitus.
Ühislaul Müra pole muusika.
Keskkonnamängud: Meie linnud, Toonekuremäng, Jookse sinna , mis pill mängib. Vaikusemängud (sulgede puhumine, palli püüdmine- neid ei ole)
Mängud viivad läbi Tiiu ja Kersti.
Pillide tutvustus ja pillide näitus
Nelja päeva jooksul valmib igal rühmal CD mis hääli kuulsid.
     
Läbiviijad: Kersti Kala ja Tiiu Proškina