Nädalakavad

Orgita LA Midrimaa

Orgita Lasteaed Midrimaa, Tammetõrude rühm

(3-7-aastased lapsed, Hea Alguse metoodika)

 

Nädalakava 13.-17.aprill 2009 MÜRA POLE MUUSIKA

Sisu: Müra on soovimatu või kahjulik heli. Kuidas ära tunda müra, seda vältida, leevendada ja kas seda on võimalik ka ennetada. Käitumisreeglid rühmas ja avalikes kohtades. Loodus ei armasta müra.

 

ESMASPÄEV – MINA JA MÜRA

Hommikuring: Mis on müra? Müra on kahjulik. Kas meil on rühmas müra? Millest see tekib? Koostatakse rühma mürast hoidumise reeglid. J.W.Riley luuletus „Müra ja vaikus“

Õues: Ümbruskonna mürataseme uurimine. Kus on lasteaia hoovialal kõige kärarikkam?

TEISIPÄEV – TEHISKESKKOND JA MÜRA

Hommikuring: Olmemüra ja tehnikaseadmed. Mäng „Naaber toimetab“(trell, haamer ja naelad, föön, vali muusika, norskamine, söömine, söögi tegemine, jooksmine ja hüppamine toas, saagimine). Mis sulle kostab ja mis sind segab?

Õues: Ümbruskonna mürataseme uurimine. Kus on müra? - lasteaed, maantee, park.

KOLMAPÄEV – MOOTORI PLÄRIN JA INIMESTE LÄRM ON METSALE VALUS MEELEHÄRM

Hommikuring: Miks loomad ja linnud metsas elavad? Loodushäälte võrdlev kuulamine: vaikne vulin – mere kohin.

Õues: Matk loodushäälte kuulamiseks. Enne küsimus: mis te arvate, kui võtaks maki kaasa, saaks muusikat kuulata? Arutelu: Kas loodusesse on vaja muusikat kaasa võtta?

NELJAPÄEV – MUUSIKAST MÜRANI

Hommikuring: Muusika helid. Hääle ja heli tugevused: pianissimo, piano, forte ja fortissimo. Kuula, mis pill mängib. Sama tegevus jätkub kahes muusikatunnis.

Õues: Helidega katsetamine. Helid mis on toas häirivad, ei pruugi seda olla õues

REEDE – HOIA KUULMIST

Hommikuring: Müra on kahjulik. Kuulmise tervishoid. Kurtus. Nädala kokkuvõte

Õues: Matk metsavaikusesse

Tegevused keskustes

Lauamängukeskus: Tähelepanu- ja kuulamismängud: „Kikerikii ja muu“, „Majaehitus“, helide memoriin

Kirjaoskuskeskus: 6-7-aastased teevad joonistähed (vaikus on kuldne, peatage müra); 4-5-aastased kaunistavad tähed mustritega. 6-7-aastased kirjutavad rühma mürast hoidumise reeglid.

Kunstikeskus: Koostöös luuaks kollaaþitehnikas plakat „Peatage müra“

Teaduskeskus: Kordamööda on lapsed rühmaruumis müravaatlejaks ja kutsuvad reeglite rikkujaid korrale.

Mürakaitsevahendite (kõrvaklapid, -tropid) uurimine, kõrvaklappide proovimine.

Mürakraadiklaasile numbrite ja piltide järjestamine – mis kui suurt müra teeb?

Käsikellade helikõrguse järgi reastamine, klaaside ja vee abil pilli tegemine. Klahvpillide ja ksülofonide helikõrguste rida. DVD filmi „Orkestriproov“ vaatamine (kõrvaklappidega, et teisi mitte töö juures segada)

Kuulamiskeskus: Häälte kuulamine ja äratundmine CD-lt „Kuula ja leia“ (loodushääled). CD-lt pillihelide kuulamine.

Lugemispesa: Vaatamiseks-uurimiseks raamatud, milles juttu kõrvast: „Õpime tundma - 5 meelt“, „Kuidas töötavad meie meeled?“, „Meie meeled ja maailm“

Lõunaringis: Õuesoleku ajal kogetust vestlemine. Arutelu: kas kõik täitsid rühma mürast hoidumise reegleid? Vaikse lapse väljaselgitamine ja märkide jagamine.

Roosna-Alliku PK

Vaikusenädal „Müra pole muusika“ Roosna-Alliku Põhikoolis

Toimus õpilaste ideekonkurss vaikusenädala ürituste läbiviimiseks. Parimatest ideedest valmis vaikusenädala kava. Vaikusenädal toimub 11. - 15. mai.

Mida teeme vaikusenädalal?:

v     Omaloominguliste luuletuste ja juttude „Müra ja vaikus Roosna-Alliku koolis“ konkurss. Kõikidel õpilastel, õpetajatel ja töötajatel on võimalik oma mõtted paberile panna. Tublimatele auhinnad. Valminud tööd kõigile lugemiseks stendile.

v     „Vaikne koolitund“ - Igal klassil on boonusena nädala peale 10 loosihäält. Kui õpilased ajavad tunnis juttu (Saadakse märkus), siis „läheb“ üks hääl maha. Iga õpilaste segatud tund kaotab klassil ühe hääle. Nädala lõpus on klassil x häält. Iga allesolev hääl annab ühe sedeli loosikorvi (St kui klassil on alles 5 häält, siis on loosikorvis 5 selle klassi numbrit). Loositakse välja kommikott.

v     Vaikuse vahetund – Vaikusenädalal igal päeval peale 2. tundi püüame pidada koolimajas vaikuse vahetundi. Kõik vaikusevahetunni korrarikkujad (lärmajad ja jooksjad) saavad ülesande, mis on seotud vaikusega.

v     Vahetundides mängib koolimajas vaikne muusika.

Esmaspäev

v     Infovahetund „Mis on müra?“. Ettekanded helide ja müra teemal.
v     Vaikuse ja kuulamisega seotud mängud. Mängitakse mänge, kus on vaja ,,rääkida“ sõnu kasutamata, liigutustega ning olla tähelepanelik kuulaja. Pantomiim, Telefon, Mis see oli?, Mitu neid mööda läks? jne

Teisipäev

v     Helide kuulamise võistlus „Mis see on?“ – Kinnistes läbipaistmatutes topsides on erinevad looduslikud materjalid, mis tuleb ära arvata tekitades topsiga heli.

Kolmapäev

v     Viktoriin ja ristsõna „Müra pole muusika“ ettekannete ja stendiinfo põhjal.


Neljapäev

v     Uurimus „Suurim müraallikas Roosna-Allikul“ – Iga klass (või õpilane) uurib välja suurimad müra tekitajad Roosna-Allikul ja valmistab plakati „Roosna-Alliku müraallikad“.
 

v     Lauamängu „Müra pole muusika“ valmistamine. Mõtleme koos välja vaikuse ja müraga seotud küsimused ning ülesanded, teeme nendest oma kooli lauamängu.

Reede

v     Laulu „Müra pole muusika“ laulmine. Valime, kes esitab seda laulu kõige ilmekamalt-huvitavamalt.
 

Kõik vaikusenädala üritused toimuvad vahetundides ja peale tunde (va „Vaikne koolitund“) ning osalemine on vabatahtlik.