Nädalakavad

Konguta Kooli lasteaiaosa

Nädalakava

Müra. Kuulamine. Kuulmine.
Konguta Kool lasteaiaosa
4-8.mai 2009

Esmaspäev
Sissejuhatus teemasse. Müraallikate kaardistamine siseruumides (lasteaed, kool)

Mäng: Kuulame vaikust. Telefon.

Teisipäev
Õppekäik: Müraallikad õues, kohalikus asulas. Arutelu. Mäng: Helikaart. Paljasjalgne karavan.
Kodune ülesanne: Kuulata koduseid helisid, müra

Kolmapäev
Arutelu koduse ülesande põhjal.  Häälte kuulamine plaadilt(olmehääled,loodushääled).  Arvamine, millega on tegu.  Mäng: Arva millega tekitan heli? Proovi teha samasugust heli.

Neljapäev
Linnulaulu kuulamine plaadilt(toas). Arvamine, milline lind laulab. Linnulaulu kuulamine õues. Märgata ka teisi loodushääli.

Reede
Müranädala kokkuvõte. Müraallikad toas ja õues. Loovtöö muusikat kuulates. Mäng: Nahkhiir jahil. Leia kuulates omadussõnu kuuldud häälte kohta.

Koostas Lily Šanin

 

Kabala Lasteaed-Põhikool

KABALA LASTEAED – PÕHIKOOL
2009. aasta moto „ MÜRA POLE MUUSIKA“.

VAIKUSE – JA LOODUSENÄDAL.
 
                                      AEG:       20.aprill  - 11. mai 2009.

APRILL – VAIKUSENÄDAL.

20. aprill          -   loengud 5.- 9. klassside õpilastele teemal „Müra meie ümber. Mida
                             saab igaüks teha mürataseme vähendamiseks. Milline on meid
                             ümbritsev keskkond.“

24.    aprill         -    5. - 6. klasside õpilaste  osalemine RMK metsaviktoriinis.

27.aprill         -   Ühislaulu „Müra pole muusika“ õppimine. Ideekonkursi „Müra vähen-
                          damise võimalused meie ümber“ väljakuulutamine.

MAI -  VAIKUSE – JA LOODUSENÄDAL.

4.    - 08. mai   -  Õppetunnid toimuvad looduses. Vahetundidel mängib vaikne klassika-
                     line muusika.

4.    mai            -  Koolieelikute ja algklasside õpilaste õppeekskursioon  Pokumaale.
                    „ Mida Pokud vaikuses õpivad?“ Õppimine vahetus looduskeskkonnas.

6.    mai           -  Ülekooliline loodusteemaline viktoriin.

8.    mai           -  6. -9.kl väljasõit Matsalu looduskaitsealale. Õppekava „ Märgala linnud“
                    läbimine, vahetu loodushäälte kuulamine.

11.    mai         -  Kokkuvõtted õppekäikudest. Ideekonkursi tulemuste avalikustamine. Pari-
                   mate autasustamine. Ühislaulu ettekandmine.