Laagri kool

Laagri kool

ÖKOKRATI NÄDAL

03.-07.OKTOOBER 2005

ESMASPÄEV

Arutelu õpilastega teemal: KESKKONNAARENG

Kestvus: 45 minutit,  Arutelu teema pidepunktid:

1)      Inimtegevuse mõju keskkonnale

2)    Miks on vaja keskkonda säästa?

3)    Selgitada säästva eluviisi põhimõtteid

4)    Ökokratt - www.okokratt.ee

5)    Keskkonnanädala tutvustus

NB! TEEMADE KÄSITLUS TOIMUB LOODUSÕPETUSE TUNNIS VASTAVALT TUNNIPLAANILE!

 

TEISIPÄEV

KESKKONNAVAHETUND

Külas on: Triin Rand - Saue Valla keskkonnaspetsialist

Teema: jäätmete kogumine ja sorteerimine, kestvus 15 – 20 minutit

09.00 – 09.20 esitlus aulas 1 – 2 klass

09.00 – 09.20; 3-6 klassile on keskkonnateemaline plakatite joonistusvõistlus oma klassides. (Vajalik eelnev kodutöö), Klassis moodustatakse 4 meeskonda.

09.55 – 10.15; 3 – 6 klass esitlus aulas

09.55 – 10.15; 1 – 2 klassile on keskkonnateemaline plakatite joonistusvõistlus oma klassides. (Vajalik eelnev kodutöö)

 

KOLMAPÄEV

ÕPETAJATE PÄEV6 klassi välja mõelda, koostöös klassijuhataja, muusikaõpetaja ja huvialajuhiga

JÄÄTMED-TAASKASUTAMINE

Külas: Eesti Pandipakend (praktiline pool oluline)

Kell 13.00 – 13.45

20.00 Saue valla lastele ja vanematele: TEEMA: Liiklusohutuse õhtu ja helkuri kasutamine pimedal ajal

 

NELJAPÄEV

Fotonduse päev ja keskkonna fotografeerimine (alustame 26.sept)

Teema: PRÜGI JA KESKKOND (4-6 klass)

 

REEDE

Kell 14.00 teater 1.klass Laagri Kultuurimajas

KESKKONNA VIKTORIIN 2 – 6 KLASS (VÕISTKONNAS 10 OSALEJAT)

09.00 – 09.15, 2 – 3 KLASS (kogunemine võimlas)

09.55 – 10.10, 4 – 6 KLASS (kogunemine võimlas)