Võrumaa

Lasteaed PUNAMÜTSIKE  VÕRUMAA

Teema ´Putukad ja nende elupaigad¡.

 

Aeg 19.-26.aprill

SISU: Teema läbib kõikide rühmade õppe- ja kasvatustegevusi.Lapsed tutvuvad looduses väga paljude putukatega, uurivad nende välimust ja ilu , liikumisviisi, elukohti.Saavad teada, milline inimtegevus võib neid kahjustada.

 

19 – 20.aprill Elusa ja eluta looduse vaatlused lasteaia õuealal ja Koreli oja

            kaldal.Luupide abil teha tutvust putukate maailmaga.      

          Kas putukate elu on kahjustanud kulu põletamine ja ehitustegevus.                                                                                                          

 

21. apr. Rühmaväljakute koristamine vanadest lehtedest, hekkide puhastamine            murdunud okstest ja puudelt tagasilõigatud okste põletamine.Loodusliku  prügi taaskasutamine – lehtede komposteerimine, okste põletamise tuha            viime lillepeenrale väetiseks.

                         

 

22. apr. 1.Põhikooli 3.klassi tüdrukute moeetendus.Kostüümid riidejäätmetest,

      kilest, paelajuppidest jm.

 

23. apr. Rühmatoa kappide ja mängunurkade suurpuhastus.Tutvumine tarbeese-

      mete ja mänguasjade valmistamiseks kasutatud materjalidega: nahk, puit,

      paber, kummi,riie, plekk.Lasteaeda panna prügikotid vastavate siltidega.    

      Vestelda sellest, kuhu on otstarbekas need kotid üle anda.

 

24. apr. Hoogtööpäevak lastevanematega : katkiste õuevahendite likvideerimi-

      ne.Pihlakate istutamine ja osaliselt hekitaimede  uuendamine.

 

26. apr. Näitus laste töödest ´Loodus minu kodukohas.¡     

 

VÕRU LASTEAED ´PÄKAPIKK¡

 

Teema:  LOODUS  ON  MEILE  KÕIGILE  KODU

 

Aeg

Tegevus

Läbiviija

E: 26.04

Sissejuhatus teemasse:

Miks on vajalik säästev eluviis ning jäätmete sorteerimine. Millised on ohtlikud jäätmed?

Nädala jooksul uurimuste läbiviimine koos peredega:

  • Võru linnas erinevate jäätmete kogumise ja äraandmise kohtade kaardistamine
  • Kauplustes Ökomärgiga kaupade ja korduvkasutusega pakendites kaupade leidmine.

Juh.asetäitja, rühmaõpetajad, tervishoiutöötaja

T: 27.04

Vestlus:   Hoia metsa!

Puud taastoodavad hapnikku, mille inimesed ära tarbivad. Puiduga köetakse tuba, sellest tehakse paberit, mööblit, maju ja veel väga paljusid asju.

Üks suur puu on koduks paljudele väikestele elusolenditele ja ta peab kasvama väga kaua, enne kui suureks saab.

Sorteeri paberjäätmeid, vii vanapaber kogumis-kohta, sellega säästad elu jooksul nii mõnegi puu.

Rühmaõpetajad

K: 28.04

Retk parki Tamula järve äärde. ( 2 rühma)

Lasteaia aiataguse ala (nn. eikellegi-maa) koristamine ( 2 rühma)

Prügi sorteerimine kaasavõetud kottidesse.

Ragn-Sellsÿi töömehelt prügi sorteerimise tutvustus õues. Prügivedu, jäätmekäitlus. Kogutud prügi äraviimine

Liikumisõpetaja, rühmaõpetajad

 

 

 

Majandusjuhataja

N: 29.04

Meisterdamine erinevat sorti jääkmaterjalist.

Pabermassi valmistamine ja selle kasutamine kunstiõpetuse tegevustes.

Valminud tööd lähevad kevadise perepäeva õnne-loosideks.

Kunstiõpetaja, rühmaõpetajad

R: 30.04

Näitus valminud meisterdustest.

Perede uurimuste tulemuste kokkuvõtted.

Ökokrati nädala pidulik lõpetamine.

Autasustamine.

Juh.asetäitja, rühmaõpetajad

 

Eelneva ja käesoleva nädala jooksul

  • kõikide rühmaväljakute korrastamine koos vanematega.
  • Jalutuskäigud lasteaia lähiümbruses eesmärgiga leida erinevate jäätmete prügikaste.
  • Kõige paremini heakorrastatud asutuste ja eramute ümbruste märkamine

 

Osalejate arv – 6 aiarühma ( 140 last ), lapsevanemad ja lasteaia personal